Samen met huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners werken we hard aan goede, toekomstbestendige zorg voor inwoners van Noordwest-Utrecht. Innovatie, de juiste zorg op de juiste plek en persoonsgerichte zorg staan hierbij centraal.

Actueel

15 november 2023

Transmuraal Incident Melden (TIM)

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

12 november 2023

Aandacht voor valrisico

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Meer nieuws

Zorg in de regio

Goede geïntegreerde zorg begint bij elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden. Hier vind je informatie over chronische zorgprogramma’s, keten- en samenwerkingspartners.