Spiegelbijeenkomst Ketenzorg Diabetes

De Spiegelbijeenkomst Ketenzorg Diabetes was op 18 februari druk bezocht. Het programma bestond uit het bespreken van de spiegelinformatie: proces- en uitkomstindicatoren ketenzorg diabetes. Ook werd een toelichting gegeven over de fundusscreening door Saltro. Ukie Harkema, diëtist bij diëtistenpraktijk Harkema & Krabshuis, gaf een toelichting op de herziene NDF Voedingsrichtlijn voor diabetes, die deze maand is verschenen en besprak de resultaten uit haar eigen praktijk. Met de Langerhans nascholing ‘de oudere Mensch’ werd de avond afgesloten. De innovatieprijs werd dit jaar uitgereikt aan Wil van der Poel en Erna Krabbenborg, praktijkverpleegkundigen bij Vechtzorg Huisartsenpraktijken in Breukelen. Zij zijn koploper bij het inzetten van het Individueel Zorg Plan (IZP). Het merendeel van de patiënten heeft een IZP.

 

Spiegelinformatie en doelen voor 2015
Bij de procesindicatoren werd met name gekeken naar de vier indicatoren waarvoor een doelpercentage is afgesproken in de contractering met de zorgverzekeraar, respectievelijk VGZ en Achmea. Dit leverde de volgende percentages op:

Percentages Spiegelbijeenkomst DM 2015

We zullen goed moeten blijven registeren om de doelen voor 2015 te behalen. Problemen bij de registratie kunnen gemeld worden bij Ketenzorg NU via m.verkerk@ketenzorgnu.nl. In Portavita kunnen de managementrapportages van de praktijk op ieder moment worden ingezien (onder “overzichten” -> ‘ rapportages’).

Uitkomstindicatoren van verschillende praktijken hebben als nadeel dat zij moeilijker te vergelijken zijn. Oorzaak is een combinatie van: populatie- en prevalentieverschillen, onderrapportage door registratieproblemen en verschillen in zorgprestatie. Het kan zinvol zijn om te bedenken wat de reden zou kunnen zijn waarom jouw praktijk afwijkt van het gemiddelde van de groep. Het kan je op het spoor zetten van een onderliggend probleem, bijvoorbeeld in het proces. De nieuwe NHG-Standaard diabetes mellitus type 2 streeft naar een meer geïndividualiseerde diabeteszorg, met individuele streefwaarden. In de toekomst hopen we een zogenaamd casemixcorrectie te toepassen. Dat wil zeggen dat uitkomstparameters worden gecorrigeerd naar bijvoorbeeld leeftijd. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk.

 

Fundusscreening Saltro 
De planning van zowel nieuwe als bestaande patiënt werd toegelicht in een flowchart. Aandachtspunten waren:

 • bij overlijden patiënt graag doorgeven aan Saltro
 • eerste maal no-show dan wordt er opnieuw opgeroepen
 • tweede no-show dan komt er een Edifact bericht met NG (niet geweest)
 • er wordt gewerkt aan een one-stop: combinatie bloedprikken en fundusfoto

NDF Voedingsrichtlijn voor Diabetes
Kernpunten Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 zijn:

 • Bij DM2 en overgewicht: mediterraan dieet en matige KH-beperking meest geschikte keuze. Meer nadruk op voedingspatronen en minder op macronutriënten.
 • Zuivel lijkt beschermend te werken tegen het ontstaan van DM2
 • Adviseer inname van verzadigde vetten te beperken, met uitzondering van zuivelproducten!
 • Gebruik van voeding rijk aan omega-3-vetzuren (vis, lijnzaad, walnoten) verlaagt het cholesterol bij DM2. Er is geen bewijs voor een beschermend effect van omega-3-supplementen!

Resultaten diëtetiek

 • gemiddeld 3,5 consult nodig om patiënt met DM te begeleiden
 • gemiddeld gewichtsverlies bedraagt 4,5 kg
 • patiënten gaan meer bewegen
 • toegevoegde waarde als de huisarts de jaarcontrole doet
 • herhalen van educatie en voorlichting heeft zin!
 • gezond/ verantwoord eten ≠ diabetesdieet (bijv. ontbijtkoek = 50gr KH vs. banaan = 27 gr. KH)

De Oudere Mensch
Ruim een kwart van alle patiënten met DM2 is ouder dan 75 jaar. Een deel daarvan is kwetsbaar. Uitingen daarvan zijn gewichtsverlies, uitgeput voelen, minder intake van kcal, langzamer en veel korter lopen en spierkrachtverlies. Besproken werd wat goede zorg is ten aanzien van glucoseregulatie, bloeddrukbehandeling, lipiden en funduscontrole bij deze kwetsbare ouderen.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

NUGezond in oprichting

18 februari 2021

Om de transitie van RegiozorgNU goed vorm te geven, zijn we bezig met de oprichting van NUGezond. NUGezond wordt een adviesorgaan binnen RegiozorgNU waarin bestuurders vanuit de samenwerkingsverbanden raad geven…

Lees verder

Nieuwe gezichten

15 februari 2021

Het team van RegiozorgNU breidt zich verder uit! Sinds deze maand versterken Tesse, Danita en Eva het team. Zij stellen zich graag aan je voor.  De chemie is er! Tesse…

Lees verder

Scholingsagenda 2021

20 januari 2021

Dit jaar bieden we je veel online scholingen aan. En als het straks wellicht weer kan, ook fysiek. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de planning. Het overzicht voor…

Lees verder

Aanbod Toekomstbestendige huisartsenzorg

17 december 2020

Alle huisartsenpraktijken hebben onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar hebben. In 2021 komt er…

Lees verder

Meer nieuwsberichten