Spiegelbijeenkomst Ketenzorg Diabetes

De Spiegelbijeenkomst Ketenzorg Diabetes was op 18 februari druk bezocht. Het programma bestond uit het bespreken van de spiegelinformatie: proces- en uitkomstindicatoren ketenzorg diabetes. Ook werd een toelichting gegeven over de fundusscreening door Saltro. Ukie Harkema, diëtist bij diëtistenpraktijk Harkema & Krabshuis, gaf een toelichting op de herziene NDF Voedingsrichtlijn voor diabetes, die deze maand is verschenen en besprak de resultaten uit haar eigen praktijk. Met de Langerhans nascholing ‘de oudere Mensch’ werd de avond afgesloten. De innovatieprijs werd dit jaar uitgereikt aan Wil van der Poel en Erna Krabbenborg, praktijkverpleegkundigen bij Vechtzorg Huisartsenpraktijken in Breukelen. Zij zijn koploper bij het inzetten van het Individueel Zorg Plan (IZP). Het merendeel van de patiënten heeft een IZP.

 

Spiegelinformatie en doelen voor 2015
Bij de procesindicatoren werd met name gekeken naar de vier indicatoren waarvoor een doelpercentage is afgesproken in de contractering met de zorgverzekeraar, respectievelijk VGZ en Achmea. Dit leverde de volgende percentages op:

Percentages Spiegelbijeenkomst DM 2015

We zullen goed moeten blijven registeren om de doelen voor 2015 te behalen. Problemen bij de registratie kunnen gemeld worden bij Ketenzorg NU via m.verkerk@ketenzorgnu.nl. In Portavita kunnen de managementrapportages van de praktijk op ieder moment worden ingezien (onder “overzichten” -> ‘ rapportages’).

Uitkomstindicatoren van verschillende praktijken hebben als nadeel dat zij moeilijker te vergelijken zijn. Oorzaak is een combinatie van: populatie- en prevalentieverschillen, onderrapportage door registratieproblemen en verschillen in zorgprestatie. Het kan zinvol zijn om te bedenken wat de reden zou kunnen zijn waarom jouw praktijk afwijkt van het gemiddelde van de groep. Het kan je op het spoor zetten van een onderliggend probleem, bijvoorbeeld in het proces. De nieuwe NHG-Standaard diabetes mellitus type 2 streeft naar een meer geïndividualiseerde diabeteszorg, met individuele streefwaarden. In de toekomst hopen we een zogenaamd casemixcorrectie te toepassen. Dat wil zeggen dat uitkomstparameters worden gecorrigeerd naar bijvoorbeeld leeftijd. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk.

 

Fundusscreening Saltro 
De planning van zowel nieuwe als bestaande patiënt werd toegelicht in een flowchart. Aandachtspunten waren:

 • bij overlijden patiënt graag doorgeven aan Saltro
 • eerste maal no-show dan wordt er opnieuw opgeroepen
 • tweede no-show dan komt er een Edifact bericht met NG (niet geweest)
 • er wordt gewerkt aan een one-stop: combinatie bloedprikken en fundusfoto

NDF Voedingsrichtlijn voor Diabetes
Kernpunten Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 zijn:

 • Bij DM2 en overgewicht: mediterraan dieet en matige KH-beperking meest geschikte keuze. Meer nadruk op voedingspatronen en minder op macronutriënten.
 • Zuivel lijkt beschermend te werken tegen het ontstaan van DM2
 • Adviseer inname van verzadigde vetten te beperken, met uitzondering van zuivelproducten!
 • Gebruik van voeding rijk aan omega-3-vetzuren (vis, lijnzaad, walnoten) verlaagt het cholesterol bij DM2. Er is geen bewijs voor een beschermend effect van omega-3-supplementen!

Resultaten diëtetiek

 • gemiddeld 3,5 consult nodig om patiënt met DM te begeleiden
 • gemiddeld gewichtsverlies bedraagt 4,5 kg
 • patiënten gaan meer bewegen
 • toegevoegde waarde als de huisarts de jaarcontrole doet
 • herhalen van educatie en voorlichting heeft zin!
 • gezond/ verantwoord eten ≠ diabetesdieet (bijv. ontbijtkoek = 50gr KH vs. banaan = 27 gr. KH)

De Oudere Mensch
Ruim een kwart van alle patiënten met DM2 is ouder dan 75 jaar. Een deel daarvan is kwetsbaar. Uitingen daarvan zijn gewichtsverlies, uitgeput voelen, minder intake van kcal, langzamer en veel korter lopen en spierkrachtverlies. Besproken werd wat goede zorg is ten aanzien van glucoseregulatie, bloeddrukbehandeling, lipiden en funduscontrole bij deze kwetsbare ouderen.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Therapieland vernieuwd

14 juni 2021

De omgeving van Therapieland voor GGZ wordt binnenkort vernieuwd. Op maandag 5 juli is het nieuwe platform beschikbaar voor alle huisartsen, POH’s en specialisten. Je hoeft zelf niets te doen om…

Lees verder

Gewonnen lunches OPEN

31 mei 2021

Twee praktijklocaties wonnen een feestelijke lunch tijdens de OPEN regiobijeenkomst op 11 mei. De praktijk met de snelste stijging van het online inzage percentage: Huisartsenpraktijk Dool in Montfoort en de…

Lees verder

Regioplan – Samen op koers!

20 mei 2021

Komende periode gaat RegiozorgNU aan de slag met het Regioplan 2022-2024, welke de werktitel ‘Samen op koers!’ heeft gekregen. Het Regioplan geeft richting aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar…

Lees verder

Meer nieuwsberichten