Wacht niet langer, begin met het Multidisciplinair overleg!

Lokale samenwerking optimaliseren met MDO
Bij de ketenzorg COPD is er een samenwerking van huisartsen en praktijkverpleegkundigen met lokale (long)fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers. In groter verband is er een samenwerking met longartsen en longverpleegkundigen in de tweede lijn. Om de lokale samenwerking te optimaliseren is het organiseren van een multidisciplinair overleg gewenst. In het ketenzorgprogramma COPD wordt beschreven dat er twee keer per jaar een MDO wordt georganiseerd.

Ervaring Maarssen-dorp
In Maarssen-dorp hebben we dit een aantal jaren op de rails en de ervaringen zijn stimulerend. We bespreken de patiënten waar in de voorafgaande periode extra aandacht voor nodig is geweest. Iedere discipline kan hiervoor patiënten aanmelden. Vaak gebeurt dit vanuit de huisartsen/praktijkverpleegkundigen, maar met name ook geregeld vanuit de fysiotherapeuten. Deze hulpverleners hebben met meerdere COPD-patiënten uit de praktijk een intensieve behandelrelatie en pikken daardoor signalen op die vaak in de huisartsenpraktijk niet bekend zijn. Ook kunnen de diëtisten en de apothekers belangrijke aanvullende informatie verstrekken. Deze gezamenlijke kennis kan zich direct vertalen in relevante adviezen ten aanzien van de behandeling van de patiënten. Daarnaast is het nuttig om elkaar als hulpverleners te leren kennen en bij te praten. We gebruiken het MDO ook om meer algemene aspecten in de onderlinge samenwerking of in de behandeling van COPD-patiënten te bespreken. Voor dit onderdeel van het MDO kan bijvoorbeeld de regionale longarts worden uitgenodigd. De longartsen uit zowel het St Antonius Ziekenhuis als het ZuweHofpoort Ziekenhuis zijn van harte bereid om te participeren. We hebben ook een keer een logopedist uitgenodigd die deskundig is in de behandeling van COPD-patiënten.

Een nuttig instrument
Kortom het MDO is een nuttig en in de onderlinge relaties bevorderend instrument. Ketenzorg NU kan bij de organisatie van het MDO behulpzaam zijn. Er is een checklist voor de start van de ketenzorg beschikbaar en er is ondersteuning door de CIT (COPD Implementatie Traject)-consulenten Lida van der Maat. l.vandermaat@ketenzorgnu.nl en Annelies Verweij, a.verweij@ketenzorgnu.nl. Het MDO wordt door Ketenzorg NU twee keer per jaar voor alle deelnemers vergoed. De tarieven kunt u op de website van Ketenzorg NU terug vinden. Hier vindt u ook de benodigde declaratieformulieren.

Wacht dus niet langer, begin nu met het MDO!

Roel Wennekes, kaderarts COPD

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten