Contractering 2016-2017

De beweging het ROER MOET OM heeft iets meer ruimte gecreëerd in de onderhandelingen met Zilveren Kruis en VGZ. De onderhandelingen zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium. In grote lijnen blijven voor COPD en Diabetes II de contractvoorwaarden hetzelfde en voor twee jaar. We hebben voor de tarieven POH en Huisartsen een indexering van 0,75 % verkregen. Daarnaast is het contract VRM Zilveren Kruis eindelijk definitief en in gegaan per 1 juli 2015. Naast het ketencontract is voor 2015 de POH-S module eveneens geldig. Die praktijken die deze niet hebben aangevinkt in het basis contract 2015 wordt geadviseerd contact op te nemen met Zilveren Kruis over “reparatie” bekostiging.

VRM keten – uitsluitend patiënten met bekende HVZ

LET OP: de VRM keten betreft uitsluitend patiënten met bekende Hart – en Vaat Ziekten, dus secundaire preventie en de business case onder het contract vereist een strenge inclusie van die patiënten die gesubstitueerd kunnen worden vanuit de tweede lijn.

Projectbekostiging Ouderenzorg en eHealth

KetenzorgNU investeert veel in verdere ontwikkeling van de ketenzorg met als rode draad : keten committment van alle betrokkenen, inclusief de patiënt. Op twee thema’s is project bekostiging aangevraagd die waarschijnlijk gehonoreerd wordt: de ouderenzorg en een regionaal eHealth platform.
Onlangs heeft Zilveren Kruis een prestatievergoeding in het basis contract huisartsen voor kwetsbare ouderenzorg bekend gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van 20% van de 75+ populatie dat kwetsbaar is (voor een normpraktijk tussen 50 en 70 patiënten). Hiervoor is € 100,- per patiënt beschikbaar om deelname aan een MDO te stimuleren en verbinding te leggen met het sociale wijk of buurtteam. Daarnaast is er €25,- per patiënt voor IT ondersteuning.

Onderscheid praktijken ouderenzorg

In onze regio zijn drie soorten praktijken te onderscheiden als het gaat om kwetsbare ouderenzorg:

  1. Praktijken die deelnemen aan het ouderenproject van papier naar E- praktijk. Deze voldoen zonder meer aan de prestatie voorwaarden.
  2. Praktijken die met een MDO ouderen werken, maar niet (konden) deelnemen aan het project. Deze voldoen eveneens maar kunnen met de IT vergoeding de ouderen module van Porta Vita gaan gebruiken.
  3. Praktijken die bezig zijn een MDO ouderen te ontwikkelen. Voor deze praktijken is de prestatie een aanmoediging indien ze aan de voorwaarden voldoen.

Volledige prestatie aanvinken

Het advies van KetenzorgNU is voor de praktijken vallend onder 1 en 2 om in ieder geval de volledige prestatie aan te vinken. Op verzoek wordt de ouderenmodule van PortaVita aangezet, inclusief het IZP. Dit wordt door KetenzorgNU verrekend met de praktijken. De overige praktijken moeten zelf een inschatting maken of ze de prestatie kunnen aanvragen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de onderhandelingen of de uitkomsten ervan? Neem contact op met Eugen Zuiderwijk, e.zuiderwijk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Over Sam Siemssen

17 september 2020

Sam Siemssen werkt sinds 1 augustus als directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Hij stelt zich graag uitgebreid voor en vertelt over zijn eerste indrukken als nieuwe directeur. Bekend met de…

Lees verder

Flash Glucose Monitoring

17 september 2020

Sinds de Flash Glucose Monitoring (FGM) wordt vergoed voor mensen die minimaal vier keer per dag insuline spuiten, krijgen we af en toe vragen over de behandeling. De Langerhans online…

Lees verder

E-learning Longformularium en EVS

17 september 2020

Maak je al gebruik van het Regionaal Longformularium Utrecht in de dagelijkse praktijk? Veel zorgverleners in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuizen in onze regio schrijven nu voor volgens dit formularium. In…

Lees verder

Collega’s SpoedzorgNU

17 september 2020

Het team van SpoedzorgNU is versterkt! De volgende dames versterken het team: Laura Goverts als kwaliteitsfunctionaris, Esther Schouten als HR manager (ook voor RegiozorgNU) en tenslotte Esther van Montfoort in…

Lees verder

Meer nieuwsberichten