Toelichting bekostiging POH inzet VRM

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) in december zijn er vragen gesteld over de bekostiging van de POH voor de inzet van de VRM zorg. Het hanteren van het rekenmodel POH-S van Zilveren Kruis voor 2016 bleek verwarring te geven. Wij geven u een korte toelichting.

Rekenmodel POH-S

Uit het rekenmodel POH-S blijkt dat bij minder dan 90 VRM patiënten bekostiging via de keten lager is dan via de module (€ 1,80 opslag en totaal € 4.390,-). Op zich klopt dit, maar Zilveren Kruis is daarbij uitgegaan van het standaard VRM contract en bijbehorend DBC tarief, dat zij inkopen in S2. Dit is lager dan KetenzorgNU heeft gecontracteerd in het exclusieve VRM contract in S3. Dit contract is ingegaan sinds 1 juli 2015 en geldig voor 3 jaar. Dit tarief bevat € 110,83 voor inzet huisarts en POH in de keten en circa € 75,- voor alleen de POH (zie onderhandelingsresultaten).

Positief instappen

Indien u instapt in deze keten is uw business case positief bij 58 patiënten en wordt positiever naarmate u meer geschikte patiënten insluit. Dit geldt overigens alleen voor hart- en vaatziekten patiënten, dus secundaire preventie.

Keten uitbreiden voor primaire preventie

Op de ALV is toegezegd dat  volgend jaar bekeken wordt met Zilveren Kruis of de keten kan worden uitgebreid met primaire preventie voor hoog risico patiënten.

Uitbetaling kwartaal drie en vier

Vanuit een aantal leden kregen wij het signaal dat de uitbetaling voor de VRM ketenzorg over kwartaal 3 lager was dan kwartaal 4. Dit heeft de volgende achtergrond:

  • Over het tweede kwartaal is uitbetaald voor VGZ verzekerden en volgers, pardoes ook voor Zilveren Kruis verzekerden.
  • Over het derde kwartaal is alleen voor VGZ en volgenden betaald, bij nog ontbreken van een definitief contract van Zilveren Kruis.

Over het vierde kwartaal ontvangt u de uitgestelde vergoeding voor Zilveren Kruis verzekerden over kwartaal drie en voor VGZ en volgenden en voor Zilveren Kruis over kwartaal vier.

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Eugen Zuiderwijk via info@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Over Sam Siemssen

17 september 2020

Sam Siemssen werkt sinds 1 augustus als directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Hij stelt zich graag uitgebreid voor en vertelt over zijn eerste indrukken als nieuwe directeur. Bekend met de…

Lees verder

Flash Glucose Monitoring

17 september 2020

Sinds de Flash Glucose Monitoring (FGM) wordt vergoed voor mensen die minimaal vier keer per dag insuline spuiten, krijgen we af en toe vragen over de behandeling. De Langerhans online…

Lees verder

E-learning Longformularium en EVS

17 september 2020

Maak je al gebruik van het Regionaal Longformularium Utrecht in de dagelijkse praktijk? Veel zorgverleners in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuizen in onze regio schrijven nu voor volgens dit formularium. In…

Lees verder

Collega’s SpoedzorgNU

17 september 2020

Het team van SpoedzorgNU is versterkt! De volgende dames versterken het team: Laura Goverts als kwaliteitsfunctionaris, Esther Schouten als HR manager (ook voor RegiozorgNU) en tenslotte Esther van Montfoort in…

Lees verder

Meer nieuwsberichten