CIT stopt 

Door het ontbreken van bekostiging voor het COPD Implementatie Traject (CIT), is KetenzorgNU genoodzaakt het traject in 2016 te stoppen. Het merendeel van de leden heeft al implementatie ondersteuning voor ketenzorg COPD ontvangen. Bij een aantal leden zijn voor dit jaar nog enkele afspraken gemaakt binnen een lopend CIT traject. Deze afspraken gaan gewoon door. We zijn erg blij met de ondersteuning die Lida Vermaat en Annelies Verweij hebben geboden als CIT consulenten en bedanken hen voor hun enthousiaste inzet bij het starten met de ketenzorg COPD.

Kwaliteitsborging

Uiteraard zorgen we ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. KetenzorgNU heeft hiervoor een kwaliteitssysteem van Plan, Do, Check en Act. Proces en uitkomst van de COPD zorg worden goed gemonitored met behulp van prestatie indicatoren. Via de kaderarts en de kwaliteitswerkgroep worden relevante veranderingen besproken in de COPD zorg. Daarnaast is de spiegelbijeenkomst een belangrijk interactief moment voor feedback naar en van de deelnemende praktijken en de praktijkondersteuners. Tenslotte is de spirometrie een belangrijk onderdeel van de verplichte Caspir cursus welke jaarlijks door KetenzorgNU aangeboden wordt.

PDCA

Maak een opfrisafspraak met onze Portavita trainers

Verder heeft KetenzorgNU recentelijk twee ervaren en inhoudelijk deskundige POH’s aangetrokken voor ondersteuning in de praktijken en bij Portavita gebruik: Monique Bakker en Wieneke van Ommen, waarbij de laatste ook deelneemt aan de werkgroep COPD. We adviseren u een jaarlijkse opfrisafspraak met een van beide trainers te maken. U kunt een afspraak met hen maken via: m.bakker@ketenzorgnu of w.vanommen@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

NUGezond in oprichting

18 februari 2021

Om de transitie van RegiozorgNU goed vorm te geven, zijn we bezig met de oprichting van NUGezond. NUGezond wordt een adviesorgaan binnen RegiozorgNU waarin bestuurders vanuit de samenwerkingsverbanden raad geven…

Lees verder

Nieuwe gezichten

15 februari 2021

Het team van RegiozorgNU breidt zich verder uit! Sinds deze maand versterken Tesse, Danita en Eva het team. Zij stellen zich graag aan je voor.  De chemie is er! Tesse…

Lees verder

Scholingsagenda 2021

20 januari 2021

Dit jaar bieden we je veel online scholingen aan. En als het straks wellicht weer kan, ook fysiek. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de planning. Het overzicht voor…

Lees verder

Aanbod Toekomstbestendige huisartsenzorg

17 december 2020

Alle huisartsenpraktijken hebben onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar hebben. In 2021 komt er…

Lees verder

Meer nieuwsberichten