CIT stopt 

Door het ontbreken van bekostiging voor het COPD Implementatie Traject (CIT), is KetenzorgNU genoodzaakt het traject in 2016 te stoppen. Het merendeel van de leden heeft al implementatie ondersteuning voor ketenzorg COPD ontvangen. Bij een aantal leden zijn voor dit jaar nog enkele afspraken gemaakt binnen een lopend CIT traject. Deze afspraken gaan gewoon door. We zijn erg blij met de ondersteuning die Lida Vermaat en Annelies Verweij hebben geboden als CIT consulenten en bedanken hen voor hun enthousiaste inzet bij het starten met de ketenzorg COPD.

Kwaliteitsborging

Uiteraard zorgen we ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. KetenzorgNU heeft hiervoor een kwaliteitssysteem van Plan, Do, Check en Act. Proces en uitkomst van de COPD zorg worden goed gemonitored met behulp van prestatie indicatoren. Via de kaderarts en de kwaliteitswerkgroep worden relevante veranderingen besproken in de COPD zorg. Daarnaast is de spiegelbijeenkomst een belangrijk interactief moment voor feedback naar en van de deelnemende praktijken en de praktijkondersteuners. Tenslotte is de spirometrie een belangrijk onderdeel van de verplichte Caspir cursus welke jaarlijks door KetenzorgNU aangeboden wordt.

PDCA

Maak een opfrisafspraak met onze Portavita trainers

Verder heeft KetenzorgNU recentelijk twee ervaren en inhoudelijk deskundige POH’s aangetrokken voor ondersteuning in de praktijken en bij Portavita gebruik: Monique Bakker en Wieneke van Ommen, waarbij de laatste ook deelneemt aan de werkgroep COPD. We adviseren u een jaarlijkse opfrisafspraak met een van beide trainers te maken. U kunt een afspraak met hen maken via: m.bakker@ketenzorgnu of w.vanommen@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Therapieland vernieuwd

14 juni 2021

De omgeving van Therapieland voor GGZ wordt binnenkort vernieuwd. Op maandag 5 juli is het nieuwe platform beschikbaar voor alle huisartsen, POH’s en specialisten. Je hoeft zelf niets te doen om…

Lees verder

Gewonnen lunches OPEN

31 mei 2021

Twee praktijklocaties wonnen een feestelijke lunch tijdens de OPEN regiobijeenkomst op 11 mei. De praktijk met de snelste stijging van het online inzage percentage: Huisartsenpraktijk Dool in Montfoort en de…

Lees verder

Regioplan – Samen op koers!

20 mei 2021

Komende periode gaat RegiozorgNU aan de slag met het Regioplan 2022-2024, welke de werktitel ‘Samen op koers!’ heeft gekregen. Het Regioplan geeft richting aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar…

Lees verder

Meer nieuwsberichten