CIT stopt 

Door het ontbreken van bekostiging voor het COPD Implementatie Traject (CIT), is KetenzorgNU genoodzaakt het traject in 2016 te stoppen. Het merendeel van de leden heeft al implementatie ondersteuning voor ketenzorg COPD ontvangen. Bij een aantal leden zijn voor dit jaar nog enkele afspraken gemaakt binnen een lopend CIT traject. Deze afspraken gaan gewoon door. We zijn erg blij met de ondersteuning die Lida Vermaat en Annelies Verweij hebben geboden als CIT consulenten en bedanken hen voor hun enthousiaste inzet bij het starten met de ketenzorg COPD.

Kwaliteitsborging

Uiteraard zorgen we ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. KetenzorgNU heeft hiervoor een kwaliteitssysteem van Plan, Do, Check en Act. Proces en uitkomst van de COPD zorg worden goed gemonitored met behulp van prestatie indicatoren. Via de kaderarts en de kwaliteitswerkgroep worden relevante veranderingen besproken in de COPD zorg. Daarnaast is de spiegelbijeenkomst een belangrijk interactief moment voor feedback naar en van de deelnemende praktijken en de praktijkondersteuners. Tenslotte is de spirometrie een belangrijk onderdeel van de verplichte Caspir cursus welke jaarlijks door KetenzorgNU aangeboden wordt.

PDCA

Maak een opfrisafspraak met onze Portavita trainers

Verder heeft KetenzorgNU recentelijk twee ervaren en inhoudelijk deskundige POH’s aangetrokken voor ondersteuning in de praktijken en bij Portavita gebruik: Monique Bakker en Wieneke van Ommen, waarbij de laatste ook deelneemt aan de werkgroep COPD. We adviseren u een jaarlijkse opfrisafspraak met een van beide trainers te maken. U kunt een afspraak met hen maken via: m.bakker@ketenzorgnu of w.vanommen@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Over Sam Siemssen

17 september 2020

Sam Siemssen werkt sinds 1 augustus als directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Hij stelt zich graag uitgebreid voor en vertelt over zijn eerste indrukken als nieuwe directeur. Bekend met de…

Lees verder

Flash Glucose Monitoring

17 september 2020

Sinds de Flash Glucose Monitoring (FGM) wordt vergoed voor mensen die minimaal vier keer per dag insuline spuiten, krijgen we af en toe vragen over de behandeling. De Langerhans online…

Lees verder

E-learning Longformularium en EVS

17 september 2020

Maak je al gebruik van het Regionaal Longformularium Utrecht in de dagelijkse praktijk? Veel zorgverleners in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuizen in onze regio schrijven nu voor volgens dit formularium. In…

Lees verder

Collega’s SpoedzorgNU

17 september 2020

Het team van SpoedzorgNU is versterkt! De volgende dames versterken het team: Laura Goverts als kwaliteitsfunctionaris, Esther Schouten als HR manager (ook voor RegiozorgNU) en tenslotte Esther van Montfoort in…

Lees verder

Meer nieuwsberichten