Portavita – melden datalekken verplicht

Per 1 januari 2016 geldt er een wettelijke verplichting tot het melden van datalekken (van privacygevoelige informatie) aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er vanaf nu grote lekken zijn vanuit Portavita of kleine incidenten op praktijkniveau, kan dit gemeld worden bij Eugen Zuiderwijk, algemeen directeur KetenzorgNU. Hij zorgt er vervolgens voor dat dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt doorgegeven.

NotitieDatalek

In deze notitie wordt verder ingegaan op de soort datalekken en de logistiek van de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer het van belang is om ook de patiënt te informeren.

Meer informatie

Wil u meer weten over het melden van datalekken? Neem dan contact op met Eugen Zuiderwijk, e.zuiderwijk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Toekomstbestendige huisartsenzorg

19 november 2020

Afgelopen vrijdag hebben alle huisartsenpraktijken onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is vooral relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar…

Lees verder

Overgang Digitaal logboek naar PGO

12 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 is het digitale logboek van de patiënt, onderdeel van Portavita, niet meer beschikbaar. Op dit moment kijken wij naar optimale alternatieven zoals de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) Gezondheidsmeter…

Lees verder

Verhoging declaratie OPEN

3 november 2020

Eind september heeft OPEN voor de eerste keer de lijst met huisartspraktijken die online inzage daadwerkelijk in gebruik hebben genomen gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De praktijken op deze lijst,…

Lees verder

Meer nieuwsberichten