Hoofdbehandelaarschap in Portavita instellen voor chronische populatie

Sinds de nieuwe release van Portavita is het mogelijk om het type hoofdbehandelaar (huisarts of specialist en overige/onbekend) via OZIS en MEDLAB naar het HIS te verzenden, zodat huisartsen dit kunnen gebruiken voor het rapporteren vanuit hun HIS. Dit is mogelijk voor COPD, CVRM, Diabetes en Ouderenzorg.

Gehele populatie in beeld

Door de populatie die niet in de ketenzorg zit en tweedelijnspatiënten in Portavita op te nemen is op zorggroep niveau de hele populatie in beeld. Zo wordt het ook mogelijk de substitutie te monitoren en hierover te kunnen rapporteren. Zowel in het InEen rapport als in de NHG accreditaties worden de tweedelijnspatiënten of patiënten die om redenen niet binnen de ketenzorg worden behandeld in kaart gebracht. Omdat dit gecontracteerd is met de zorgverzekeraars is de wens dit in 2016 via Portavita in beeld te gaan brengen. Bij eerdere pogingen om de hele populatie in beeld te krijgen zijn populatie aantallen via belrondes bij praktijken opgehaald, als steekproef.

Correctie naar nieuwe hoofdbehandelaars

Voor alle praktijken worden de hoofdbehandelaars ‘Geen Ketenzorg’ en ‘Tweede Lijn’ aangezet. Op deze manier kunnen chronische patiënten die buiten de ketenzorg worden behandeld of in de tweede lijn behandeld worden, gecorrigeerd worden naar één van de twee nieuwe hoofdbehandelaars. Ook gestaakte dossiers kunnen weer worden geopend op deze hoofdbehandelaars. Deze dossiers zijn kosteloos, maar ze zijn wel actief en dus wel zichtbaar in alle overzichten. Wanneer iemand dan weer in de zorg terug komt bij de huisarts is eenvoudig via het behandelplan de hoofdbehandelaar te corrigeren naar de huisarts (niet ‘wijzigen’, dat is voor overdracht naar een andere praktijk).

Bemiddeling bij ondersteuning

KetenzorgNU vraagt alle praktijken om in 2016 geleidelijk of in een keer de hele populatie in beeld te brengen onder de drie types hoofbehandelaarschap. Heeft u hierbij ondersteuning nodig? KetenzorgNU kan bemiddelen bij bijvoorbeeld het inzetten van een geneeskundestudent als uitzendkracht voor deze klus. Neem hiervoor contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het hoofdbehandelaarschap in Portavita? Nodig dan uw collega en Portavitatrainer uit voor een praktijkbezoek via m.verkerk@ketenzorgnu.nl of doe mee aan de webinar die binnenkort georganiseerd wordt.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Toekomstbestendige huisartsenzorg

19 november 2020

Afgelopen vrijdag hebben alle huisartsenpraktijken onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is vooral relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar…

Lees verder

Overgang Digitaal logboek naar PGO

12 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 is het digitale logboek van de patiënt, onderdeel van Portavita, niet meer beschikbaar. Op dit moment kijken wij naar optimale alternatieven zoals de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) Gezondheidsmeter…

Lees verder

Verhoging declaratie OPEN

3 november 2020

Eind september heeft OPEN voor de eerste keer de lijst met huisartspraktijken die online inzage daadwerkelijk in gebruik hebben genomen gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De praktijken op deze lijst,…

Lees verder

Meer nieuwsberichten