Samenwerking kwetsbare ouderen – uiterlijk 31 maart uitvoeren voor Zilveren Kruis

Wanneer u de prestatie samenwerking kwetsbare ouderen heeft gecontracteerd met Zilveren Kruis willen we u erop attenderen dat in de voorwaarden is opgenomen dat u voor eind maart 2016 een gestructureerde samenwerking moet zijn aangegaan met een Specialist Ouderenzorg (SO). (Ter herinnering: Artikel 1 uit de prestatie definitie Kwetsbare oudere: Het bepalen van kwetsbaarheid van ouderen vergt individuele beoordeling. Zilveren Kruis hanteert als vaststaand uitgangspunt dat 20% van de ouderen 75+ kwetsbaar is en dus extra aandacht behoeft. Voor een normpraktijk komt dit neer op 30-35 kwetsbare ouderen).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de ouderenmodule of heeft u andere inhoudelijke vragen? Neem contact op met Helga Koelemij, h.koelemij@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Toekomstbestendige huisartsenzorg

19 november 2020

Afgelopen vrijdag hebben alle huisartsenpraktijken onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is vooral relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar…

Lees verder

Overgang Digitaal logboek naar PGO

12 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 is het digitale logboek van de patiënt, onderdeel van Portavita, niet meer beschikbaar. Op dit moment kijken wij naar optimale alternatieven zoals de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) Gezondheidsmeter…

Lees verder

Verhoging declaratie OPEN

3 november 2020

Eind september heeft OPEN voor de eerste keer de lijst met huisartspraktijken die online inzage daadwerkelijk in gebruik hebben genomen gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De praktijken op deze lijst,…

Lees verder

Meer nieuwsberichten