Cliëntpanel – filmpje voor beginnende diabetespatiënt

Vorig jaar is voor het eerst een cliëntpanel bijeenkomst georganiseerd. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat het niet altijd even duidelijk is welke rol de ketenpartners hebben in de diabetes ketenzorg. Verder werd duidelijk dat het digitale logboek voor patiënten die er mee hebben leren werken voordelen biedt. Meer eigen regie nemen wordt op deze manier makkelijker. Een goed geïnformeerde patiënt is beter in staat gezamenlijke besluiten te nemen. Vanuit deze gedachte is onderstaand filmpje ontwikkeld voor de beginnende diabetes patiënt.

Het filmpje brengt in beeld welke ketenpartners betrokken zijn bij de behandeling van diabetes in de huisartsenpraktijk en op welke manier. De rol van de patiënt als ketenpartner is als een belangrijk onderdeel meegenomen in het filmpje.

Nieuwe folder Diabetes Podotherapie RondOm

Podotherapie RondOm was ook aanwezig bij het cliëntenpanel overleg en heeft naar aanleiding hiervan een nieuwe folder Diabetici RondOm ontwikkeld om patiënten voor te lichten over de rol van podotherapie binnen de diabetes ketenzorg.

Film op uw website of folders bestellen?

Bent u geïnteresseerd in het filmpje voor in de wachtkamer op de narrowcasting of op uw website? Neem dan contact op met m.verkerk@ketenzorgnu.nl. Wilt u een aantal podotherapie folders bestellen voor in de wachtkamer? Neem dan contact op met Marly van Gestel, marly.vangestel@podotherapie.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten