Evaluatie digitaal zorgplan ouderen

De praktijken die meedoen aan het ZonMw project van Papier naar e-praktijk hebben allemaal een bericht per e-mail ontvangen van Vilans. In dit bericht wordt gevraagd uw patiënten te benaderen voor een evaluatie van het digitale zorgplan. De bijbehorende vragenlijst kan gemaild worden aan de patiënten. Wat u van het digitale zorgplan voor ouderen in Portavita vindt, wordt apart geëvalueerd door ons. Hier ontvangt u binnenkort een enquête over.

Oude handen
Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten