Ouderenmodule Portavita

Wij hebben een rapportage gedraaid over alle praktijken die meedoen met de ouderenmodule van Portavita. Wij zijn erg blij te zien dat er veel geregistreerd wordt, maar zien tevens veel lege dossiers. Graag attenderen wij u erop dat de ouderenmodule van Portavita vooral bedoeld is voor de kwetsbare ouderen en niet voor alle 75+ patiënten.

 

Oude handen 2

Gebruik ouderenmodule

De praktijken die niet meedoen met het ouderenproject, ontvangen binnenkort een factuur van KetenzorgNU voor het gebruik van de ouderenmodule. U kunt het ouderenzorg tarief van Zilveren Kruis hiervoor gebruiken.

De voorwaarden voor de het kwetsbare ouderen tarief van Zilveren Kruis zijn:

 • De vergoeding binnen deze prestatie is bedoeld om de zorggroepen ruimte te geven
  samenwerking tussen huisartsen en/of POH-S met o.a. de wijkverpleging, specialist
  ouderengeneeskunde en mantelzorger te organiseren en uit te voeren zodat bijgedragen
  wordt aan optimale zorg voor een kwetsbare oudere.
 • Kwetsbare oudere: Het bepalen van kwetsbaarheid van ouderen vergt individuele
  beoordeling. Zilveren Kruis hanteert als vaststaand uitgangspunt dat 20% van de ouderen
  75+ kwetsbaar is en dus extra aandacht behoeft. Voor een normpraktijk komt dit neer op
  30-35 kwetsbare ouderen.

Met de ouderenmodule Portavita ( platform) voldoet u in ieder geval aan bovenstaande eisen. Portavita ontwikkelt aankomend jaar ondersteuning MDO zodat alle desbetreffende disciplines inzage hebben in het patiëntendossier, inclusief de patiënt zelf via het individueel zorgplan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ouderenmodule en de verrekening hiervan of heeft u andere inhoudelijke vragen? Neem contact op met Helga Koelemij, h.koelemij@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Toekomstbestendige huisartsenzorg

19 november 2020

Afgelopen vrijdag hebben alle huisartsenpraktijken onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is vooral relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar…

Lees verder

Overgang Digitaal logboek naar PGO

12 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 is het digitale logboek van de patiënt, onderdeel van Portavita, niet meer beschikbaar. Op dit moment kijken wij naar optimale alternatieven zoals de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) Gezondheidsmeter…

Lees verder

Verhoging declaratie OPEN

3 november 2020

Eind september heeft OPEN voor de eerste keer de lijst met huisartspraktijken die online inzage daadwerkelijk in gebruik hebben genomen gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De praktijken op deze lijst,…

Lees verder

Meer nieuwsberichten