POH GGZ en telebegeleiding

ZorgNU heeft per 1 april een raamovereenkomst afgesloten met de eHealth module van KSYOS voor de telebegeleiding van patiënten die onder behandeling zijn van de POH GGZ. Op dit moment worden de aangemelde  praktijken bezocht door Ksyos voor de verdere implementatie. 14 praktijken hebben zich aangemeld bij ZorgNU. GCM en ELCM zijn reeds 1 januari gestart met KSYOS.  ZorgNU heeft een staffel kunnen bedingen bij KSYOS waardoor het tarief lager uitkomt dat contractueel met Zorgverzekeraars is afgesproken. Met dit tarief starten wij intervisie bijeenkomsten op met vier POH’s-GGZ die begeleid worden door onze kaderarts GGZ. Tevens worden de vragen over KSYOS besproken tijdens de intervisie bijeenkomsten zodat er steeds meer kennis en kunde komt wat betreft Telebegeleiding. Wilt u ook deelnemen?

De praktijken die meedoen tekenen zelf een addendum op de Raamovereenkomst ZorgNU af die daar waar nodig is aangeboden kan worden aan de Zorgverzekeraar. Alle zorgverzekeraars hebben een tarief voor Telebegeleiding GGZ in de huisartsen praktijken.

Werkgroep GGZ

ZorgNU start ook de werkgroep GGZ weer op en roept praktijken op om een POH-GGZ en huisarts te leveren voor deze werkgroep. De werkgroep komt gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar. U kunt zich aanmelden voor de werkgroep bij Helga Koelemij, h.koelemij@ketenzorgnu.nl. In de volgende nieuwsbrief delen wij de eerste ervaring van de Telebegeleiding met u.

Deelnemen aan de overeenkomst

Alle praktijken die POH-GGZ hebben gecontracteerd inclusief eHealth kunnen deelnemen aan deze raamovereenkomst. Wilt u meer weten over de inhoud van de Telebegeleiding? Hier kunnen wij een afspraak voor maken met  KSYOS voor verdere uitleg. U kunt zich aanmelden via Helga Koelemij, h.koelemij@ketenzorgnu.nl. De instroom kan per kwartaal plaats vinden. De volgende start mogelijkheden zijn 1 juli en 1 oktober 2016. ZorgNU vindt het van toegevoegde waarde dat we dit project regionaal uitvoeren. De meerwaarde is onder andere betere gezamenlijke ondersteuning, hogere staffelkorting en gezamenlijke intervisie bijeenkomsten.
Wij hopen dat er op korte termijn nog meer deelnemers zullen zijn en zien de aanmeldingen graag tegemoet!

eHealth
Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Toekomstbestendige huisartsenzorg

19 november 2020

Afgelopen vrijdag hebben alle huisartsenpraktijken onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is vooral relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar…

Lees verder

Overgang Digitaal logboek naar PGO

12 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 is het digitale logboek van de patiënt, onderdeel van Portavita, niet meer beschikbaar. Op dit moment kijken wij naar optimale alternatieven zoals de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) Gezondheidsmeter…

Lees verder

Verhoging declaratie OPEN

3 november 2020

Eind september heeft OPEN voor de eerste keer de lijst met huisartspraktijken die online inzage daadwerkelijk in gebruik hebben genomen gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De praktijken op deze lijst,…

Lees verder

Meer nieuwsberichten