Start Spoedzorg Leidsche Rijn

Op 4 april is de geïntegreerde HAP/SEH in het St. Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn (en Nieuwegein) onder de naam Spoedzorg van start gegaan. Hiermee werd een mijlpaal bereikt in een constructief samenwerkingstraject tussen ZorgNU, Primair en St. Antonius Ziekenhuis.

Eerste ervaringen hoopvol

Met extra gelden van Zilveren Kruis kon de huisartsen-bezetting op de HAP, die al langere tijd te krap was, op peil worden gebracht. Tegelijk is er een regeling getroffen voor de opvang van zelfmelders, die nu via één loket worden getrieerd onder supervisie van een huisarts. De eerste ervaringen zijn zeker hoopvol te noemen: de samenwerking verloopt goed, de diensten lijken werkelijk minder druk en de zorg wordt op de juiste plaats verleend.

Spoedzorg St Antonius ziekenhuis

Tekort aan waarnemers

Daarnaast is er echter ook een probleem ontstaan: om verschillende redenen is een evenwicht in vraag naar en aanbod van waarnemers omgeslagen in een tekort aan waarnemers. Dit is een landelijk probleem. Diverse collega’s hebben dit inmiddels ervaren. Gezamenlijk zoeken we naar oplossingen om dit probleem zo goed en snel mogelijk op te lossen; alle betrokken partijen zijn hierover in overleg. Met vertegenwoordigers van waarnemers  wordt gekeken naar mogelijkheden om de waarnemers meer in de regio te binden en hierbij ook een connectie te maken met dagwaarnemingen. Ook zal Iddo de Ruiter de komende periode de afgevaardigden van de ALV benaderen om hun mening en ideeën uit de Hagro’s te vernemen. Op 5 juli staat het onderwerp weer op de agenda van de ALV.

Balans

We gaan ervan uit dat het minder druk worden van de diensten ook de drempel voor waarnemers zal verlagen om dienst te doen op de post en dat de balans op termijn weer zal worden hersteld. Tot die tijd hopen we dat roosterproblemen in de Hagro’s  kunnen worden opgelost; we realiseren ons dat dit in de komende vakantieperiode soms best een uitdaging kan zijn. Zijn er in dit opzicht onoplosbare problemen, laat het dan Iddo weten. Ook voor andere vragen of opmerkingen kunnen jullie bij Iddo of mij terecht.

Mijndert Pon, voorzitter ZorgNU

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

NUGezond in oprichting

18 februari 2021

Om de transitie van RegiozorgNU goed vorm te geven, zijn we bezig met de oprichting van NUGezond. NUGezond wordt een adviesorgaan binnen RegiozorgNU waarin bestuurders vanuit de samenwerkingsverbanden raad geven…

Lees verder

Nieuwe gezichten

15 februari 2021

Het team van RegiozorgNU breidt zich verder uit! Sinds deze maand versterken Tesse, Danita en Eva het team. Zij stellen zich graag aan je voor.  De chemie is er! Tesse…

Lees verder

Scholingsagenda 2021

20 januari 2021

Dit jaar bieden we je veel online scholingen aan. En als het straks wellicht weer kan, ook fysiek. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de planning. Het overzicht voor…

Lees verder

Aanbod Toekomstbestendige huisartsenzorg

17 december 2020

Alle huisartsenpraktijken hebben onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar hebben. In 2021 komt er…

Lees verder

Meer nieuwsberichten