De DiabetesSchool: wegwijs met diabetes

Versterk de positie van mensen met diabetes

Jarenlange ervaring met diabeteseducatie is bij Diabetesvereniging Nederland (DVN) nu gebundeld in de DiabetesSchool. Een landelijk aanbod van themamodules, cursussen en coaching voor mensen met diabetes en hun omgeving. Praktisch en vol tips op basis van ervaringsdeskundigheid die bijdragen aan de versterking van de positie van uw patiënt.
Na de diagnose diabetes is er veel te leren, te doen en te verwerken. Inzicht in de aandoening, hulp en praktische tips kunnen dan helpen. U als reguliere (diabetes) zorgprofessional bent hiervoor met uw kennis en kunde verantwoordelijk. DVN neemt ook haar verantwoordelijkheid en biedt vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid, in begrijpelijke taal een waardevol educatieaanbod in aanvulling op de behandeling.  Een aanbod dat u ook op maat in uw zorgpraktijk kunt aanbieden.

 

Diabetes

Actief aan de slag met diabetes

De ervaring leert dat mensen met diabetes vaak weinig van hun ziekte weten en het mede daardoor lastig is hen actief bij de behandeling te betrekken. De DiabetesSchool biedt mensen met diabetes diverse mogelijkheden om dit te veranderen: een basiscursus ‘Leven met diabetes’ voor mensen die weinig weten over hun diabetes, losse themabijeenkomsten over o.a. leefstijl, hypo’s, complicaties, voeding, zelfcontrole, of een coachingstraject over diabetes en werk. Bijeenkomsten waarbij deelnemers actief aan de slag gaan met hun eigen diabetes om er na afloop ook écht iets aan te hebben. De ervaringen van cursisten laten zien dat dit vruchten afwerpt en positief wordt ervaren.

Positief effect ervaringsdeskundigheid

De Diabetesschool heeft als doel zowel u als zorgprofessional als mensen met diabetes te ontzorgen en daarmee een bijdrage te leveren aan het reguleren van de zorgkosten. DVN is ervan overtuigd dat inzicht in de eigen ziekte de basis is voor begrip, acceptatie, therapietrouw en uiteindelijk het zelf goed kunnen ‘managen’ van diabetes.
Inzicht in diabetes zorgt ervoor dat mensen de diabetes de baas kunnen zijn. Oftewel, een leefbaar leven met diabetes kunnen hebben en hun positie als patiënt versterken. Dat is waar DVN voor gaat met een aanbod gevoed vanuit ervaringsdeskundigheid, aanvullend op de reguliere diabeteszorg. Hoe meer inzicht mensen hebben in hun diabetes, hoe beter ze voor zichzelf kunnen zorgen en in nauwe samenwerking met u als medisch deskundige kunnen meedenken over hun eigen behandeltraject en zelfmanagement. DVN ontzorgt met de service van de DiabetesSchool zowel patiënten als zorgverleners.

Regionaal aanbod voor iedereen

Het cursusaanbod wordt deels landelijk op basis van open inschrijving aangeboden en deels via een aanbod op maat bij zorggroepen, zoals KetenzorgNU. Met het aanbod van een groepscursus beschikken uw patiënten over dezelfde basisinformatie. Wilt u dat KetenzorgNU inhoudelijke scholing aanbiedt voor mensen met diabetes uit uw praktijk in de vorm van een groepscursus? Schrijf u dan in via onderstaand formulier.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten