Evaluatie LSP 

In de week van 20 juni 2016 heeft een LSP actieweek plaatsgevonden op de HAP in Leidsche Rijn. Het doel was nagaan hoeveel dossiers via het LSP beschikbaar kwamen wanneer een opvraging werd gedaan. Inmiddels is de actieweek geëvalueerd en zijn vervolgacties afgesproken.

Werking LSP

Tijdens de actieweek waren op twee avonden en in het weekend de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) en de projectleider aanwezig voor vragen en uitleg over de werking van het LSP aan artsen en de werkwijze/het belang van correcte vastlegging door triagisten van de identiteit (WID) en het BSN van de patiënt.

De evaluatie

Uit de evaluatie zijn de volgende punten naar voren gekomen:

  • Duidelijk werd dat technisch gezien niet alles naar wens verliep. Na onderzoek bleek dat een communicatietool bij Labelsoft niet aanstond, wat nodig was bij mandatering. Dit is na de actieweek gecorrigeerd, waarna pas echt gemeten kon worden hoeveel procent van de opvragingen succesvol was.
  • Inzicht in de doelstelling heeft in de eerste twee weken na de actieweek plaatsgevonden. Van alle opgevraagde medische dossiers bleek 21% succesvol. Van de overige 79% werd geen dossier opgeleverd, omdat:
    • 72% werd opgevraagd bij huisartspraktijken die niet zijn aangesloten op het LSP
    • bij de overige 28% is in 63% van de gevallen geen WID vastgelegd, bij 37% wel. Waarom bij deze 37% met een juiste WID/BSN-registratie geen dossier beschikbaar kwam, is niet na te gaan. Dit kan zijn om technische reden (de database was niet bereikbaar), of omdat patiënt toch geen opt-in heeft verstrekt bij zijn huisarts voor het medisch dossier (en wel bekend is bij het LSP voor medicatiedossier) etc.
  • Resultaat opvragingen over twee weken na de actieweek: het aantal opvragingen kan groter zijn dan het aantal unieke personen, een dossier kan meer dan één keer bevraagd zijn, vooral als resultaat uitbleef (klik op de afbeelding voor een vergroting).
    Resultaat opvragingen LSP 1 Resultaat opvragingen LSP 2
  •  Duidelijk werd ook dat niet alle huisartsen blij waren met het verkregen waarneemretourbericht (WRB) via het LSP in plaats van via Edifact. Dit is een onderdeel van de LSP communicatie en heeft het voordeel dat het bericht automatisch in SOEP vorm verwerkt wordt in het HIS journaal. Diverse HIS’en bieden de mogelijkheid aan de huisarts om zelf te kiezen via welke route de berichtgeving zal verlopen in hun systeem. De uiteenlopende knelpunten die genoemd zijn, hebben de project- en medisch manager, de regionale LSP ambassadeur en de HAP doen besluiten om aan de kant van Call Manager alle bericht vanuit het LSP voortaan via Edifact te laten verzenden.

Vervolgacties

Aan de hand van de evaluatie is besloten om voorlopig alle WRB’s (ook die via het LSP) als Edifact te laten verzenden vanuit Call Manager. Daarnaast wordt in gesprek gegaan met leverancier(s) om knelpunten te bespreken. Ook worden huisartspraktijken gestimuleerd om aan te sluiten aan het LSP. Tenslotte wordt het aantal opvragingen op de HAP verhoogt net als het percentage opt-in. De achterban wordt geattendeerd op tools hiervoor en de mogelijkheid om de griepvaccinatie te benutten voor opt-in toestemming.

Meer informatie

Wilt u meer weten over LSP en de evaluatie? Neem contact op met Eugen Zuiderwijk, e.zuiderwijk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten