Waardevolle samenwerking POH-GGZ en POH-Somatiek 

Erik Gieszen, POH-GGZ, vertelt waarom de samenwerking tussen de POH-GGZ en de POH-somatiek zo belangrijk voor de patiënt is: “Sinds drie jaar werk ik als POH-GGZ in een Medisch Centrum in Woerden en hier wordt nauw samengewerkt met diverse disciplines. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, uiteraard huisartsen en ook met de POH-Somatiek. De samenwerking met de POH-S neemt steeds meer concrete vormen aan. Afgelopen periode heb ik samen gewerkt met één van onze POH-S om Welzijn op Recept te lanceren in onze praktijk. Hierin zie je hoe waardevol het kan zijn om vanuit twee verschillende disciplines een project vorm te geven: de ene vanuit de psychische invalshoek en de andere vanuit de somatische. Dit alles om het welbevinden van de patiënt de bevorderen”.

Krachten bundelen

Erik: “Ook wordt er vanuit de POH-S meer gekeken naar de mogelijke psychische oorzaken waardoor een patiënt kwetsbaar kan zijn of disfunctioneert. Bijvoorbeeld het moeilijk aan kunnen geven van grenzen, angst- of paniekklachten, slaapproblemen. Daar word ik als POH-GGZ nu meer en nauwer bij betrokken en vindt er regelmatig een tweesporenbeleid plaats. Dit uiteraard in overleg met de huisarts. Op deze manier probeer je de krachten van diverse disciplines te bundelen om een patiënt de juiste zorg te kunnen bieden.  En omdat je binnen één centrum werkt zijn de lijntjes kort en vindt er regelmatig overleg plaats.”

Meer informatie

Wilt u ook een POH-GGZ in uw praktijk? Neem contact op met Helga Koelemij, h.koelemij@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Toekomstbestendige huisartsenzorg

19 november 2020

Afgelopen vrijdag hebben alle huisartsenpraktijken onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is vooral relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar…

Lees verder

Overgang Digitaal logboek naar PGO

12 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 is het digitale logboek van de patiënt, onderdeel van Portavita, niet meer beschikbaar. Op dit moment kijken wij naar optimale alternatieven zoals de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) Gezondheidsmeter…

Lees verder

Verhoging declaratie OPEN

3 november 2020

Eind september heeft OPEN voor de eerste keer de lijst met huisartspraktijken die online inzage daadwerkelijk in gebruik hebben genomen gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De praktijken op deze lijst,…

Lees verder

Meer nieuwsberichten