Waardevolle samenwerking POH-GGZ en POH-Somatiek 

Erik Gieszen, POH-GGZ, vertelt waarom de samenwerking tussen de POH-GGZ en de POH-somatiek zo belangrijk voor de patiënt is: “Sinds drie jaar werk ik als POH-GGZ in een Medisch Centrum in Woerden en hier wordt nauw samengewerkt met diverse disciplines. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, uiteraard huisartsen en ook met de POH-Somatiek. De samenwerking met de POH-S neemt steeds meer concrete vormen aan. Afgelopen periode heb ik samen gewerkt met één van onze POH-S om Welzijn op Recept te lanceren in onze praktijk. Hierin zie je hoe waardevol het kan zijn om vanuit twee verschillende disciplines een project vorm te geven: de ene vanuit de psychische invalshoek en de andere vanuit de somatische. Dit alles om het welbevinden van de patiënt de bevorderen”.

Krachten bundelen

Erik: “Ook wordt er vanuit de POH-S meer gekeken naar de mogelijke psychische oorzaken waardoor een patiënt kwetsbaar kan zijn of disfunctioneert. Bijvoorbeeld het moeilijk aan kunnen geven van grenzen, angst- of paniekklachten, slaapproblemen. Daar word ik als POH-GGZ nu meer en nauwer bij betrokken en vindt er regelmatig een tweesporenbeleid plaats. Dit uiteraard in overleg met de huisarts. Op deze manier probeer je de krachten van diverse disciplines te bundelen om een patiënt de juiste zorg te kunnen bieden.  En omdat je binnen één centrum werkt zijn de lijntjes kort en vindt er regelmatig overleg plaats.”

Meer informatie

Wilt u ook een POH-GGZ in uw praktijk? Neem contact op met Helga Koelemij, h.koelemij@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Over Sam Siemssen

17 september 2020

Sam Siemssen werkt sinds 1 augustus als directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Hij stelt zich graag uitgebreid voor en vertelt over zijn eerste indrukken als nieuwe directeur. Bekend met de…

Lees verder

Flash Glucose Monitoring

17 september 2020

Sinds de Flash Glucose Monitoring (FGM) wordt vergoed voor mensen die minimaal vier keer per dag insuline spuiten, krijgen we af en toe vragen over de behandeling. De Langerhans online…

Lees verder

E-learning Longformularium en EVS

17 september 2020

Maak je al gebruik van het Regionaal Longformularium Utrecht in de dagelijkse praktijk? Veel zorgverleners in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuizen in onze regio schrijven nu voor volgens dit formularium. In…

Lees verder

Collega’s SpoedzorgNU

17 september 2020

Het team van SpoedzorgNU is versterkt! De volgende dames versterken het team: Laura Goverts als kwaliteitsfunctionaris, Esther Schouten als HR manager (ook voor RegiozorgNU) en tenslotte Esther van Montfoort in…

Lees verder

Meer nieuwsberichten