Handreiking datalekken eerstelijnszorg

Deze maand hebben de LHV, NHG, InEen en KNMP een handreiking over datalekken in de eerstelijnszorg uitgegeven. Hiermee willen zij praktische handvatten bieden aan eerstelijns zorgaanbieders bij datalekken. Sinds1 januari 2016 geldt er een wettelijke verplichting tot het melden van datalekken (van privacygevoelige informatie) aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Datalekken vanuit Portavita kunnen gemeld worden bij Eugen Zuiderwijk, algemeen directeur KetenzorgNU. Hij zorgt er vervolgens voor dat dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt doorgegeven.

Bekijk de Handreiking bij meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg

 

Datalek
Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten