Klanttevredenheidsonderzoek Portavita

De vele reacties op het klanttevredenheidsonderzoek van Portavita maken dat wij u de resultaten hiervan niet willen onthouden. De praktijkondersteuners (173 respondenten) zijn over het algemeen tevreden over Portavita KIS. Zij gaven een gemiddelde waardering van een 7.

Punten ter verbetering

De meest genoemde punten ter verbetering (en acties hierop van Portavita) zijn:

 • Een aantal huisartsen heeft moeite met het systeem naast het HIS. Aan de andere kant zijn er ook die er prima mee uit de voeten kunnen.
  Portavita richt zich er de komende tijd op om met name voor huisartsen het gebruik makkelijker te maken.  
 • Te veel vinken.
  Ook hier is in de gebruikersgroep al aandacht voor gevraagd. Portavita gaat overleg hoe zij hier goed inhoud aan kunnen geven.
 • Uitwisseling met HIS blijft aandacht vragen.
  Met name de terugkoppeling naar het HIS op basis van SOEP-registratie zal aandacht krijgen.
 • Ketenpartners moeten te veel in verschillende systemen doen in verhouding tot de opbrengsten.
  In de eerste helft van 2017 realiseert Portavita de BI Activity Explorer waarmee ketenpartners eenvoudig inzicht krijgen in hun productie en prestaties. 
 • De ondersteuning van de eindgebruiker blijft van groot belang, dus extra trainingen, eenvoudiger gebruik, toegankelijke en op de rol toegespitste gebruikershandleidingen en webinars.
  Het systeem blijkt veel functies te bevatten waarvan menig gebruiker niet op de hoogte is. Portavita komt met diverse voorstellen voor trainingen en verbeteren van de handleidingen.
 • Digitaal logboek is verouderd qua gebruikersinterface.
  Hiertoe is een uitnodiging gestuurd aan de zorggroepen om met een afvaardiging de prioriteiten te bepalen.

KetenzorgNU denkt met Portavita mee over deze verbeterpunten. Uiteraard houden wij u over uitkomsten op de hoogte.

portavita

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Portavita enquête of heeft u hier vragen over? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

NUGezond in oprichting

18 februari 2021

Om de transitie van RegiozorgNU goed vorm te geven, zijn we bezig met de oprichting van NUGezond. NUGezond wordt een adviesorgaan binnen RegiozorgNU waarin bestuurders vanuit de samenwerkingsverbanden raad geven…

Lees verder

Nieuwe gezichten

15 februari 2021

Het team van RegiozorgNU breidt zich verder uit! Sinds deze maand versterken Tesse, Danita en Eva het team. Zij stellen zich graag aan je voor.  De chemie is er! Tesse…

Lees verder

Scholingsagenda 2021

20 januari 2021

Dit jaar bieden we je veel online scholingen aan. En als het straks wellicht weer kan, ook fysiek. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de planning. Het overzicht voor…

Lees verder

Aanbod Toekomstbestendige huisartsenzorg

17 december 2020

Alle huisartsenpraktijken hebben onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar hebben. In 2021 komt er…

Lees verder

Meer nieuwsberichten