Klanttevredenheidsonderzoek Portavita

De vele reacties op het klanttevredenheidsonderzoek van Portavita maken dat wij u de resultaten hiervan niet willen onthouden. De praktijkondersteuners (173 respondenten) zijn over het algemeen tevreden over Portavita KIS. Zij gaven een gemiddelde waardering van een 7.

Punten ter verbetering

De meest genoemde punten ter verbetering (en acties hierop van Portavita) zijn:

 • Een aantal huisartsen heeft moeite met het systeem naast het HIS. Aan de andere kant zijn er ook die er prima mee uit de voeten kunnen.
  Portavita richt zich er de komende tijd op om met name voor huisartsen het gebruik makkelijker te maken.  
 • Te veel vinken.
  Ook hier is in de gebruikersgroep al aandacht voor gevraagd. Portavita gaat overleg hoe zij hier goed inhoud aan kunnen geven.
 • Uitwisseling met HIS blijft aandacht vragen.
  Met name de terugkoppeling naar het HIS op basis van SOEP-registratie zal aandacht krijgen.
 • Ketenpartners moeten te veel in verschillende systemen doen in verhouding tot de opbrengsten.
  In de eerste helft van 2017 realiseert Portavita de BI Activity Explorer waarmee ketenpartners eenvoudig inzicht krijgen in hun productie en prestaties. 
 • De ondersteuning van de eindgebruiker blijft van groot belang, dus extra trainingen, eenvoudiger gebruik, toegankelijke en op de rol toegespitste gebruikershandleidingen en webinars.
  Het systeem blijkt veel functies te bevatten waarvan menig gebruiker niet op de hoogte is. Portavita komt met diverse voorstellen voor trainingen en verbeteren van de handleidingen.
 • Digitaal logboek is verouderd qua gebruikersinterface.
  Hiertoe is een uitnodiging gestuurd aan de zorggroepen om met een afvaardiging de prioriteiten te bepalen.

KetenzorgNU denkt met Portavita mee over deze verbeterpunten. Uiteraard houden wij u over uitkomsten op de hoogte.

portavita

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Portavita enquête of heeft u hier vragen over? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Over Sam Siemssen

17 september 2020

Sam Siemssen werkt sinds 1 augustus als directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Hij stelt zich graag uitgebreid voor en vertelt over zijn eerste indrukken als nieuwe directeur. Bekend met de…

Lees verder

Flash Glucose Monitoring

17 september 2020

Sinds de Flash Glucose Monitoring (FGM) wordt vergoed voor mensen die minimaal vier keer per dag insuline spuiten, krijgen we af en toe vragen over de behandeling. De Langerhans online…

Lees verder

E-learning Longformularium en EVS

17 september 2020

Maak je al gebruik van het Regionaal Longformularium Utrecht in de dagelijkse praktijk? Veel zorgverleners in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuizen in onze regio schrijven nu voor volgens dit formularium. In…

Lees verder

Collega’s SpoedzorgNU

17 september 2020

Het team van SpoedzorgNU is versterkt! De volgende dames versterken het team: Laura Goverts als kwaliteitsfunctionaris, Esther Schouten als HR manager (ook voor RegiozorgNU) en tenslotte Esther van Montfoort in…

Lees verder

Meer nieuwsberichten