Excellente beoordeling voor bestuurders ZorgNU

Voor bestuursleden van ZorgNU René Bijkerk (secretaris) en Gijsbertjan van Breukelen (penningmeester) zit het eerste deel van de Masterclass Eerstelijns Bestuurders (MEB08) er op. Tijdens deze postdoctorale leergang voor bestuurders van Tranzo aan Universiteit Tilburg komen thema’s aan bod als: Strategie en Beleid, Bedrijfsprocessen, Financiën, Juridische Zaken en Innovatie. In september 2016 zijn de twee bestuursleden van ZorgNU aan deze studie begonnen, welke zij in juni 2017 succesvol hopen af te ronden. Voor de zogenaamde winteropdracht – een externe omgevingsanalyse van ZorgNU – hebben zij een excellente beoordeling ontvangen.

Scholing eerstelijnsbestuurders

De afgelopen 4 maanden is er door Jan Erik de Wildt van De EersteLijns drie maal twee dagen een scholing georganiseerd voor een groep van 24 enthousiaste eerstelijnsbestuurders. De bestuurders zijn veelal werkzaam in een zorggroep en hebben veel nieuwe inzichten geleerd. Vanuit de Universiteit Tilburg worden de bestuurders van de Masterclass begeleid door Prof. Diny de Bakker. In verband met een ernstige ziekte heeft Diny deze cursus echter geen begeleiding kunnen bieden. Eind december is hij toch vrij onverwachts overleden.

Externe omgevingsanalyse ZorgNU

Als nieuwe bestuurders van ZorgNU hebben René en Gijsbertjan intensief samengewerkt aan de zogenaamde winteropdracht – een externe omgevingsanalyse van onze organisatie ZorgNU – waarvoor zij een excellente beoordeling ontvingen. Dat is in de historie van deze opleiding slechts één keer eerder voorgekomen. “Een mooie prestatie waar we als organisatie trots op kunnen zijn”, zegt ZorgNU voorzitter Mijndert Pon. “Het was een drukke en intensieve periode”, vertelt René Bijkerk. De winteropdracht vond hij qua opzet, probleemstelling en methode lastig uit te voeren. Het was voor zowel Gijsbertjan en hem een nieuwe leerervaring. René: “Wij hebben geleerd modellen toe te passen om op een gestructureerde manier een externe omgevingsanalyse uit te voeren. Veel van de opgedane kennis was echt nieuw en soms wat ver-van-mijn-bed-show. Omdat ik mij de nieuwe inzichten in de praktijk nog niet eigen heb kunnen maken, was het schrijven van de winteropdracht daarom een hele klus.” René vervolgt: “Ik heb veel gehad aan de bespiegelingen van de nieuwe inzichten met mijn collega bestuurders. Het was van toegevoegde waarde om met Gijsbertjan samen aan de winteropdracht te werken en onze visies te delen.”

carousel-8

ZorgNU: een sterke organisatie

Tijdens de beleidsbijeenkomsten van ZorgNU heeft Mijndert ook bijgedragen aan de externe analyse. De winteropdracht heeft bevestigd dat ZorgNU een sterke organisatie is. Uit de analyse blijkt dat het verstandig is voor ZorgNU te kiezen voor een incrementele strategie en door te gaan met het faciliteren van professionele initiatieven (van o.a. kaderartsen) in de regio Noordwest Utrecht. De transitie naar een platformorganisatie voor regionale integrale zorg ziet ZorgNU als de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren voor haar organisatie. Daarbij zal de nadruk liggen op: het versterken van patiëntempowerment door PGO, meer zelfmanagement op basis van Positieve Gezondheid, innoveren door shared savings, good governance en de zorg naar de patiënt brengen door slimme ICT. “Daarbij moeten we ook bereid zijn concrete resultaatafspraken te maken en durven te investeren en gebruik te maken van externe organisaties die onze strategie kunnen versterken”, sluit René af. “Hoe we dit als organisatie kunnen bereiken, gaan we leren in het tweede deel van de Masterclass Eerstelijns Bestuurders. Wij hebben er zin in.”

Meer informatie

Wilt u de externe omgevingsanalyse lezen? Neem dan contact op met het secretariaat via d.woortman@cooperatiezorgnu.nl, het wordt u dan in pdf-formaat toegestuurd.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten