Casus eConsult: PCSK9-remmer

Myrna Leine, kaderarts HVZ, heeft al enige tijd de mogelijkheid om eConsulten van collega’s via Portavita te beantwoorden. Graag laten we een praktijkvoorbeeld zien over de PCSK9-remmer.

CASUS

Mevrouw de Haan, 54 jaar, is bekend met diabetes mellitus sinds 2010. Daarnaast heeft zij in 2012 een hartinfarct gehad. In 2012 is zij acuut gestopt met roken en is zij nog beter op haar voeding gaan letten. Haar bloeddruk en haar bloedglucosen zijn goed gereguleerd; tijdens de laatste controle was haar bloeddruk 130/80 mmHg, HbA1c 51 mmol/mol. Helaas lukt het maar niet om haar LDL omlaag te krijgen. Die was 2.3 mmol/l. Zij krijgt spierpijn van statines. In het verleden heeft zij al simvastatine 40mg, atorvastatine 40 mg en rosuvastatine 10 mg gehad. Ook in lagere doseringen van simvastatine 20 mg kreeg ze last van spierpijn. Nu heeft ze rosuvastatine 5 mg om de dag. Dat gaat goed, geen spierpijn, maar het LDL haalt de streefwaarde van 1.8 mmol/l niet. Als medicatie gebruikt zij verder metformine 2d500mg, ascal 100mg en vanwege een milde hypertensie lisinopril 10mg.

U vraagt zich af of patiënte in aanmerking komt voor een PCSK9-remmer. U besluit navraag te doen bij de kaderhuisarts HVZ.

Voorwaarden voor vergoeding: patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en voldoende hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimibe niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan een PCSK9-remmer worden ingezet als volgt:

  1. in combinatie met zowel een statine als ezetimibe of;
  2. in combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerde statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor tenminste drie verschillende statines vastgesteld volgens het stroomschema en de criteria beschreven door EAS/ESC consensus (European Heart Journal 2015; 36: 1012–1022).

Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande groepen:

  1. Heterozygote familiare hypercholesterolemie patiënten;
  2. Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief cardiovasculair event;
  3. Patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair event;
  4. Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én echte statine-intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd

Bron: farmacotherapeutisch kompas.

 

Mevrouw de Haan heeft een voldoende verhoogd risico (zij heeft diabetes mellitus met een doorgemaakt cardiovasculair event) en zij haalt de LDL-streefwaarde van 1.8 mmol/l niet ten gevolge van spierpijn bij drie verschillende statines.

Zij komt dus in aanmerking voor een PCSK9-remmer en besluit haar naar de internist-vasculaire geneeskunde te verwijzen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze casus of heeft u een andere vraag op het gebied van VRM? Neem dan contact op met Myrna Leine, kaderarts HVZ, via Portavita.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten