Verruiming vergoeding longfysiotherapie vanuit ketentarief

Neemt u deel aan de ketenzorg COPD van KetenzorgNU en werkt u samen met een longfysiotherapeut? Dan kan er tweemaal fysiotherapie worden vergoed vanuit het ketentarief. We noemen dit: Het Beweegconsult. Er is nu een extra budget beschikbaar, waardoor de pilot kan worden uitgebreid.

Uitbreiding pilot Beweegconsult

De pilot die vorig jaar is gestart maakt een beweegconsult mogelijk voor een groter aantal patiënten. Binnen de subsidieaanvraag (zie nieuwsbericht Ruimte voor zorgvernieuwing!) bij Zelfzorg Ondersteund is nu nog een extra budget opgenomen voor een beweegconsult voor 600 COPD patiënten. Hierdoor kan deze pilot worden uitgebreid. Het doel is de multidisciplinaire samenwerking efficiënter te maken door samen te schrijven in het IZP.  Het invullen van de afspraken met de patiënt en de doelen van de patiënt, maakt het plan van de patiënt voor iedere betrokken zorgverlener inzichtelijk. Met dit consult wordt duidelijk hoe de conditie van de patiënt, ondanks obstructie, optimaal kan blijven en wat de patiënt hierin wil en kan doen. In het Beweegadvies COPD leest u wat de afspraken zijn.

De fysiotherapeut kan rechtstreeks aan KetenzorgNU declareren. Patiënten hoeven hiervoor niet aanvullend verzekerd te zijn voor fysiotherapie.

Geef uw fysiotherapiepraktijk op

Geef onderstaand uw fysiotherapiepraktijk op. Let op, want vol is vol. Wanneer u zich heeft opgegeven, neemt KetenzorgNU contact met u op om in afstemming met u uitleg te geven over het invullen van het IZP.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vergoeding of het Beweegconsult COPD? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

 

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Toekomstbestendige huisartsenzorg

19 november 2020

Afgelopen vrijdag hebben alle huisartsenpraktijken onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is vooral relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar…

Lees verder

Overgang Digitaal logboek naar PGO

12 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 is het digitale logboek van de patiënt, onderdeel van Portavita, niet meer beschikbaar. Op dit moment kijken wij naar optimale alternatieven zoals de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) Gezondheidsmeter…

Lees verder

Verhoging declaratie OPEN

3 november 2020

Eind september heeft OPEN voor de eerste keer de lijst met huisartspraktijken die online inzage daadwerkelijk in gebruik hebben genomen gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De praktijken op deze lijst,…

Lees verder

Meer nieuwsberichten