Verruiming vergoeding longfysiotherapie vanuit ketentarief

Neemt u deel aan de ketenzorg COPD van KetenzorgNU en werkt u samen met een longfysiotherapeut? Dan kan er tweemaal fysiotherapie worden vergoed vanuit het ketentarief. We noemen dit: Het Beweegconsult. Er is nu een extra budget beschikbaar, waardoor de pilot kan worden uitgebreid.

Uitbreiding pilot Beweegconsult

De pilot die vorig jaar is gestart maakt een beweegconsult mogelijk voor een groter aantal patiënten. Binnen de subsidieaanvraag (zie nieuwsbericht Ruimte voor zorgvernieuwing!) bij Zelfzorg Ondersteund is nu nog een extra budget opgenomen voor een beweegconsult voor 600 COPD patiënten. Hierdoor kan deze pilot worden uitgebreid. Het doel is de multidisciplinaire samenwerking efficiënter te maken door samen te schrijven in het IZP.  Het invullen van de afspraken met de patiënt en de doelen van de patiënt, maakt het plan van de patiënt voor iedere betrokken zorgverlener inzichtelijk. Met dit consult wordt duidelijk hoe de conditie van de patiënt, ondanks obstructie, optimaal kan blijven en wat de patiënt hierin wil en kan doen. In het Beweegadvies COPD leest u wat de afspraken zijn.

De fysiotherapeut kan rechtstreeks aan KetenzorgNU declareren. Patiënten hoeven hiervoor niet aanvullend verzekerd te zijn voor fysiotherapie.

Geef uw fysiotherapiepraktijk op

Geef onderstaand uw fysiotherapiepraktijk op. Let op, want vol is vol. Wanneer u zich heeft opgegeven, neemt KetenzorgNU contact met u op om in afstemming met u uitleg te geven over het invullen van het IZP.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vergoeding of het Beweegconsult COPD? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

 

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten