Wijzigingen starterspakket en inclusiecriteria VRM

De kwaliteitswerkgroep VRM krijgt vaak vragen over de inclusie van patiënten. Ketenzorg VRM is gecontracteerd voor Zorgcirkels in 2014 en het contract voor Noordwest Utrecht is erop gericht deze afspraken zoveel mogelijk te benaderen. In het starterspakket VRM was opgenomen dat patiënten met hartfalen (K77) ook binnen ketenzorg VRM kunnen worden behandeld terwijl de huidige adviezen hierin (RTA, Richtlijn) zijn deze patiënten beter gebaat zijn bij een aanpak gericht op kwetsbare ouderen. Vandaar dat op dit punt het implementatieplan en het Zorgprogramma zijn herzien. Ook in de startchecklist is een wijziging betreffende de POH-S vergoeding naast het ketentarief VRM.

Geactualiseerde startersset VRM

De geactualiseerde startersset voor ketenzorg VRM vindt u nu op onze website (onderaan de pagina). Patiënten met hartfalen die al in ketenzorg VRM/HVZ zijn opgenomen hoeven niet te worden gestaakt. Patiënten met hartfalen inclusief een andere diagnose uit de inclusiecriteria, waarbij gestructureerde secundaire preventie geïndiceerd is, kunnen wel worden geïncludeerd in de keten.

Meer informatie

Neemt u nog niet deel aan ketenzorg VRM maar overweegt u dit wel? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl. Aanmelden voor deze keten kan via n.koop@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten