Ontwikkelingen GGZ

De GGZ werkgroep houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Kaderarts en werkgroeplid Alike Machielsen vertelt u over de laatste ontwikkelingen en haar ervaring met onder andere eGGZ, de verschuiving van zorg voor chronisch stabiele psychiatrische patiënten, een nieuwe intervisiegroep en de GGZ screener.

eGGZ Therapieland

Inmiddels hebben een aantal praktijken ervaring opgedaan met het werken met de eGGZ behandelprogramma’s van Therapieland. Deze zijn door ZorgNU gecontracteerd via Ksyos. Er zijn inmiddels zo’n twintig behandelprogramma’s voor onder andere behandeling van piekeren, slaapproblemen, angst, disfunctionele gedachten, een laag zelfgevoel, ADHD, enz. Deze programma’s worden doorgaans zogenaamd “blended” aangeboden: patiënten volgen het online programma en maken de bij behorende opdrachten. In face to face contacten volgt verdieping op maat.
Lees meer

Verschuiving zorg voor chronisch stabiele psychiatrische patiënten

Landelijk is een trend waarneembaar van verschuiving van de zorg voor chronisch stabiele psychiatrische patiënten richting de huisarts. Onderliggend zijn onder andere de oplopende wachtlijsten in de Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ) en het eigen risico bij verwijzing naar Gegeneraliseerde Basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ).
Lees meer

Nieuwe intervisiegroep POH GGZ

Vanaf 7 september start er opnieuw een intervisiegroep voor de POH GGZ. Inmiddels zijn er twee aanmeldingen. Mocht uw POH GGZ nog niet deelnemen aan intervisie, dan nodig ik u van harte uit dit te melden aan Helga Koelemij, h.koelemij@ketenzorgnu.nl.

GGZ screener

Als laatste evalueert de werkgroep de wenselijkheid tot het contracteren van een GGZ screener teneinde patiënten snel en doelmatig op de juiste plaats behandeld te krijgen. Voordeel is dat de wachtlijsten bij de POH GGZ niet onnodig oplopen, maar ook dat patiënten niet onnodig van het ene naar het andere echelon overgeheveld worden.

Al met al een inspirerend pakket aandachtspunten waarover we u regelmatig zullen bijpraten.

Alike Machielsen, kaderarts GGZ

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten