Alle chronische ketenpatiënten in Portavita

Vanaf nu is het ook mogelijk de totale populatie bij te houden in Portavita. Hierbij gaat het dan alleen om de naam, adres en woonplaats gegevens van patiënten die niet in de ketenzorg zijn opgenomen, maar wel de betreffende chronische aandoening hebben. De mogelijkheid om patiënten via Portavita over te dragen naar de tweede lijn wordt al toenemend gebruikt.

Verschillende categorieën patiënten

In Portavita kunnen de drie categorieën patiënten in beeld komen en worden de aantallen patiënten binnen ketenzorg, buiten ketenzorg en in de tweede lijn vanzelf zichtbaar. Dat betekent dat u deze niet extra hoeft aan te leveren. De patiënten die niet in behandeling zijn in de ketenzorg en wel in Portavita worden genoteerd moeten dan ingesteld zijn op: “geen programmatische zorg” of “overgedragen naar de tweede lijn” zodat deze niet mee gedeclareerd worden.

Meer informatie

Heeft u vragen hoe u alle chronische ketenpatiënten in Portavita kunt opnemen? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Toekomstbestendige huisartsenzorg

19 november 2020

Afgelopen vrijdag hebben alle huisartsenpraktijken onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is vooral relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar…

Lees verder

Overgang Digitaal logboek naar PGO

12 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 is het digitale logboek van de patiënt, onderdeel van Portavita, niet meer beschikbaar. Op dit moment kijken wij naar optimale alternatieven zoals de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) Gezondheidsmeter…

Lees verder

Verhoging declaratie OPEN

3 november 2020

Eind september heeft OPEN voor de eerste keer de lijst met huisartspraktijken die online inzage daadwerkelijk in gebruik hebben genomen gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De praktijken op deze lijst,…

Lees verder

Meer nieuwsberichten