Overdracht voorzitterschap ZorgNU

Zoals u waarschijnlijk inmiddels weet heeft Mijndert Pon op de ALV van 19 september het voorzitterschap van ZorgNU overgedragen aan Gijsbertjan van Breukelen. In deze nieuwsbrief neemt Mijndert persoonlijk afscheid van u en kijkt hij terug op zijn voorzitterschap. Tevens stelt Gijsbertjan zich voor en probeert hij alvast vooruit te kijken.

Afscheid Mijndert Pon, een persoonlijk woord

Mijndert Pon: “Op de ALV van september heb ik het voorzitterschap overgedragen aan Gijsbertjan van Breukelen. Na twee bestuurstermijnen van drie jaar ( twee jaar als bestuurslid en ruim vier jaar als voorzitter van ZorgNU) was het tijd om terug te treden.

Toen ik in 2013 voorzitter werd was er een nieuwe organisatiestructuur in het leven geroepen met een BV Ketenzorg, waarvan Eugen Zuiderwijk directeur werd en de coöperatie ZorgNU, die zoals de oude huisartsenvereniging dat deed, de belangen van de huisartsen in NW Utrecht behartigt.
In de afgelopen jaren heeft de nieuwe structuur zijn waarde bewezen en werd deze steeds verder verstevigd. De samenwerking tussen het bestuur van ZorgNU en de BV Ketenzorg en haar directeur en team was intensief en goed. Diverse werkgroepen werden opgericht of versterkt en bestaande relaties werden uitgebouwd.

Er is de afgelopen vier jaar veel gebeurd: op het gebied van Ketenzorg, ouderenzorg, GGZ en spoedzorg en de ontwikkeling van eHealth. Heel belangrijk was daarbij te merken dat de besluiten konden worden genomen in een ALV, waarin zeer betrokken collega’s als afgevaardigden namens alle Hagro’s, deelnamen aan de discussie. Hierbij was er over het algemeen sprake van een constructieve sfeer, de bereidheid om elkaars standpunten te verkennen en een gezonde portie humor! Ik wil de afgevaardigden naar de ALV hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid!

Het was goed te ervaren dat er in onze regio korte lijnen bestaan, collega’s elkaar gemakkelijk weten te vinden (onder andere versterkt door het samenwerken op de HAP, de Duodagen en specifiek een geweldige trip naar Riga!) en het bruist van de initiatieven. Soms is het zoeken naar de schaal waarop je het best iets kan organiseren (lokaal, binnen een gemeente of regionaal); in veel gevallen werkt het goed om regionaal te organiseren of ondersteunen en lokaal te implementeren.
De relatie met externe samenwerkingspartners werd waar mogelijk verstevigd: onder andere met de ziekenhuizen, met name het St. Antonius ziekenhuis, Primair, Kring MN, gemeenten en zorgverzekeraars. Soms niet gemakkelijk, soms met ups en downs, maar over het algemeen hebben we hierin progressie geboekt en ligt er een basis om verder te ontwikkelen.

Al met al kijk ik met heel veel plezier terug op de afgelopen bestuursperiode! Ik wil mijn mede bestuursleden Guus Hermsen en Erik Mees en de afgelopen jaren Gijsbertjan van Breukelen en René Bijkerk hartelijk danken voor de prettige samenwerking. Gijsbertjan en René wens ik veel succes en wijsheid toe in de komende bestuursjaren!”

Mijndert Pon

Nieuwe voorzitter: even voorstellen

Gijsbertjan: “Allereerst wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om Mijndert van harte te bedanken voor de jaren waarin hij het voorzitterschap van ZorgNU heeft vervuld. Hij startte deze periode na de wijziging in structuur, waarbij KetenzorgNU in een aparte organisatie werd ondergebracht naast de coöperatie ZorgNU. In de navolgende jaren is de organisatie geprofessionaliseerd en uitgegroeid tot een partij die door de vele partners in de regio wordt gevonden als aanspreekpunt als het gaat om de huisartsen. Het is daarbij gelukt om de organisatie in deze ontwikkeling dicht bij ons als leden te laten blijven en het gevoel van eigenaarschap dat we hebben te bewaren.

De afgelopen twee jaar heb ik het kunstje al een beetje kunnen afkijken als penningmeester in het bestuur van ZorgNU. Ik vind het heel belangrijk om de cultuur zoals die in onze coöperatie is, namelijk collegialiteit, korte lijnen, een gedeeld gevoel van eigenaarschap en dicht bij de leden blijven voort te zetten. Tegelijkertijd ontwikkelt het zorglandschap om ons heen zich in hoog tempo. De spoedzorg, substitutie van zorg van tweede naar eerste naar nulde lijn, nieuwe vormen van financiering, er spelen vele ontwikkelingen die ons vak de komende jaren wezenlijk zullen beïnvloeden. Dat vraagt van ons als huisartsen dat wij ons, nog meer dan voorheen, weten te organiseren en verenigen om hierin als partij een rol in te pakken. Dit laatste vormgeven op een manier waarbij het eerste gehandhaafd blijft zie ik als de opdracht én uitdaging waar wij de komende tijd voor staan.”

Gijsbertjan van Breukelen

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Therapieland vernieuwd

14 juni 2021

De omgeving van Therapieland voor GGZ wordt binnenkort vernieuwd. Op maandag 5 juli is het nieuwe platform beschikbaar voor alle huisartsen, POH’s en specialisten. Je hoeft zelf niets te doen om…

Lees verder

Gewonnen lunches OPEN

31 mei 2021

Twee praktijklocaties wonnen een feestelijke lunch tijdens de OPEN regiobijeenkomst op 11 mei. De praktijk met de snelste stijging van het online inzage percentage: Huisartsenpraktijk Dool in Montfoort en de…

Lees verder

Regioplan – Samen op koers!

20 mei 2021

Komende periode gaat RegiozorgNU aan de slag met het Regioplan 2022-2024, welke de werktitel ‘Samen op koers!’ heeft gekregen. Het Regioplan geeft richting aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar…

Lees verder

Meer nieuwsberichten