Update Spoedzorg

Graag geven we u een actueel overzicht over de Spoedzorg in onze regio.

Patiënten vanuit Utrecht

Op 12 oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden met de collega’s van de HUS over het grote aantal patiënten uit Utrecht-stad dat wordt gezien op de post Leidsche Rijn. Hieruit is gebleken dat de HUS dit ook als een probleem ziet. Zij hebben een vergelijkbare, al zij het wat minder scheve, situatie met de post in Zeist. We hebben aan de managers, vanuit onze regio Iddo de Ruiter en Hugo Wijbrands, van de drie posten gevraagd om gezamenlijk te werken aan een voorstel tot een oplossing die voor alle drie de posten acceptabel en alle drie de coöperaties bevredigend is. Wordt vervolgd dus.

Sluiten HAP Woerden per 1 januari 2018

De voorbereidingen voor de samenvoeging van de locaties Woerden en Leidsche Rijn op één locatie in Leidsche Rijn per 1 januari 2018 zijn op dit moment in volle gang. Dit heeft uiteraard voor de bezetting en de roostering gevolgen.
Op de ALV van 19 september bleken veel collega’s in en om Woerden te zijn aangeschreven door het comité behoud HAP en SEH Woerden. Deze brief is ook gestuurd naar de colleges van B&W van de omliggende gemeentes. Dit comité heeft 18.000 handtekeningen verzameld met als doel de sluiting van de HAP en SEH in Woerden te voorkomen. Namens de bij de coöperatie aangesloten huisartsen hebben Primair en ZorgNU dit comité uitgenodigd voor een gesprek om te proberen de zorgen die bestaan rondom de huisartsen spoedzorg na 1 januari 2018 te bespreken en zo mogelijk weg te nemen. Tot op heden is het nog niet gelukt om met het comité tot een afspraak te komen.

Kwaliteit en Werkplezier op de HAP

In een brief en gesprek naar aanleiding van een recente calamiteit op onze post, heeft de inspectie kritiek op zaken als onze nachtbezetting, de overlegmogelijkheden triagist –huisarts, het niet borgen dat een huisarts kennis heeft van specifieke HAP zaken (bijvoorbeeld urgentie denken) en ernaar handelt. Veel van de kritiekpunten betreffen ook andere posten van Primair en in verder in Nederland. Er is los van de kritiek reeds actie ondernomen; in de ALV van 14 november 2017 staan de voorstellen voor onder andere de dubbele nachtdienst en de uitbreiding van de regiearts uren op de agenda. Op 12 december willen we met elkaar spreken over zaken als cultuur en het kwaliteitsdenken op onze post. De uitnodiging volgt.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze update? Neem dan contact op met Gijsbertjan van Breukelen, gj.vanbreukelen@cooperatiezorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten