Positieve Gezondheid: Nederland als grootste Blue Zone

Eind 2014 is Machteld Huber gepromoveerd op ‘Positieve Gezondheid’. Zij ontwikkelde dit nieuwe dynamische concept, dat de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen als uitgangspunt neemt. Daarna is het razend snel gegaan. Inmiddels is Positieve Gezondheid als begrip stevig verankerd in de zorg en is de door Machteld opgerichte organisatie Institute for Positive Health al genoodzaakt een groter kantoor te betrekken. Tijd om in een bijeenkomst terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken.

De bijeenkomst heeft als titel “Samen in de volgende versnelling naar Positieve Gezondheid”.  In de volgende versnelling, terwijl de ontwikkeling al zo snel is gegaan? Dat toont wel de ambitie van de bestuursleden Machteld Huber en Carl Verheijen. Stilstaan is er niet bij: er moet nog te veel gebeuren. Het doel? Nederland de grootste Blue Zone maken: een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Veel partners

Limburg heeft daar al een start mee gemaakt. Als provincie met gemiddeld een ongezondere populatie en een lage arbeidsparticipatie heeft Limburg het gedachtegoed Positieve Gezondheid omarmd, vanuit de overtuiging dat dit de sociale agenda versterkt. Inmiddels hebben ook vier grote zorgverzekeraars –CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis-  een overeenkomst getekend om Positieve Gezondheid te bevorderen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruikt de principes van het concept Positieve Gezondheid in haar werkwijze. Het ziekenhuis legt de komende jaren steeds meer de nadruk op ‘gezondheidswelzijn’ in plaats van op ziekte. Lister vindt het gedachtegoed passend bij hun inzet om herstelgericht te werken in de ggz.  Vilans ziet Positieve Gezondheid als zeer goede benadering in de ouderenzorg. En de samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, St. Kind en Ziekenhuis en de gemeente Utrecht heeft geleid tot de ontwikkeling van het Kindtool Positieve Gezondheid. Zomaar een kleine greep uit de vele partners waarmee iPH samenwerkt in een breed maatschappelijk veld.

Methode en beweging

“Positieve Gezondheid is een methode en een beweging”, stelt Carl Verheijen vast. “De beweging willen we op gang houden, met iPH als motor. Dat betekent dat we tools moeten ontwikkelen, mensen bij elkaar moeten brengen, zorgen voor trainingen en goede communicatie, kortom: alles wat hoort bij deze veranderbeweging.” Nuchter constateert hij: “We moeten sprinten”.

Nieuwe website

Een grote klus is al deels klaar, namelijk de nieuwe website van IPH: www.iph.nl. Daar staat alle informatie over Positieve Gezondheid gebundeld. De site wordt nog verder ontwikkeld, zodat het ook kan fungeren als community website waar mensen elkaar kunnen treffen. Deze zal ook als app beschikbaar komen. Tevens zijn al een aantal praktische tools gereed, zoals ‘Mijn positieve gezondheid’, een digitale test die ingaat op de zes dimensies. Deze is bijvoorbeeld al bij de Nijmeegse vierdaagse ingezet.

Koplopertafels

Daarnaast zijn er de ‘koplopertafels’, waar mensen rondom een thema bij elkaar zijn gebracht. “Er is onder meer een koplopertafel opleidingen, laaggeletterden, gemeenten en huisartsen”, licht Machteld Huber toe. “Gezamenlijk kunnen deelnemers een idee praktisch oppakken. Deelnemers komen, ieder vanuit de eigen deskundigheid, tot inzichten, maar ook tot nieuwe instrumenten, passend bij het thema. Zo is dus de kinderversie van het spinnenweb ook ontstaan. Daar zijn we trots op.”

Concept verder brengen

Het is duidelijk dat Machteld en Carl niet samen alle werkzaamheden kunnen behappen. “Werken met Positieve Gezondheid leer je door te doen”, is hun overtuiging. Door het bieden van trainingen, workshops en lezingen willen ze deelnemers inspireren om Positieve Gezondheid weer verder brengen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief en zich aanmelden voor het Netwerk Positieve Gezondheid. Daarin kan alle opgedane kennis en ervaring worden gedeeld. Dit vormt de basis om de aanpak van Positieve Gezondheid verder te verfijnen en te onderzoeken. “Het is van belang om te weten wat wel en niet werkt”, benadrukt Machteld. “IPH stimuleert en faciliteert daarom wetenschappers om verder onderzoek te doen naar de methode.”

Founding partners

Kortom: er staat veel op stapel. Om dat alles te ontwikkelen, is voorfinanciering nodig. “Daartoe heeft iPH op dit moment zeven founding partners: Menzis, CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Noaber foundation, VWS en een organisatie die anoniem wil blijven. Noaber Foundation motiveert haar ondersteuning: “Wij geloven in deze mensen en in het concept. Daarom willen helpen dat Positieve Gezondheid voor heel Nederland beschikbaar komt.”

De patiënt weer mens laten worden

Tot slot benadrukt Machteld Huber: “Gezondheid is een moeilijk na te streven doel. We moeten het denken over gezondheid en ziekte veranderen. Uiteraard is een goede medische behandeling belangrijk, maar je bent meer dan je ziekte. We moeten de patiënt weer mens laten worden. Positieve Gezondheid is de sleutel om mensen te ondersteunen in hun veerkracht. Van wachtkamer naar woonkamer.”

Bron: Nieuwsbrief Zorg en Zekerheid 22 november 2017

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten