Kaderartsen Expert Groep

Voor de doorontwikkeling van chronische zorg in de regio is inhoudelijke input nodig. Afgelopen jaar zijn daarom de kaderartsen uit de regio Noordwest Utrecht meerdere malen bijeen gekomen om te brainstormen over chronische zorg. Onder de naam “Kaderartsen Expertgroep” gaan zij nu verder als denktank en adviesorgaan voor de te ontwikkelen zorg binnen de regio.

Experts in de regio

In Noordwest Utrecht is de sterke inhoudelijke drive zichtbaar in het relatief grote aantal kaderartsen en de hoeveelheid projecten en initiatieven. Tijdens de eerste bijeenkomst werd geïnventariseerd wat het draagvlak is voor structureel overleg. Vervolgens is tijdens het kaderartsen overleg unaniem gekozen voor de titel ‘Kaderartsen Expert Groep’ (KEG) als denktank en adviesorgaan voor te ontwikkelen zorg binnen de regio.

Waar houdt KEG zich mee bezig?

Waar zit de overlap tussen de ketens? Hoe zet u dit om binnen het spreekuur? Hoe ziet de behandeling voor multi-morbiditeit er in de toekomst uit? Waar bewegen we als ZorgNU en KetenzorgNU naartoe en hoe? De Kaderartsen Expertgroep komt halfjaarlijks bijeen om zich te buigen over deze vraagstukken en om mee te werken aan de te ontwikkelen zorg en initiatieven vanuit de leden en vanuit de kwaliteitswerkgroepen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de KEG? Neem contact op met René Bijkerk, r.bijkerk@cooperatiezorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Over Sam Siemssen

17 september 2020

Sam Siemssen werkt sinds 1 augustus als directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Hij stelt zich graag uitgebreid voor en vertelt over zijn eerste indrukken als nieuwe directeur. Bekend met de…

Lees verder

Flash Glucose Monitoring

17 september 2020

Sinds de Flash Glucose Monitoring (FGM) wordt vergoed voor mensen die minimaal vier keer per dag insuline spuiten, krijgen we af en toe vragen over de behandeling. De Langerhans online…

Lees verder

E-learning Longformularium en EVS

17 september 2020

Maak je al gebruik van het Regionaal Longformularium Utrecht in de dagelijkse praktijk? Veel zorgverleners in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuizen in onze regio schrijven nu voor volgens dit formularium. In…

Lees verder

Collega’s SpoedzorgNU

17 september 2020

Het team van SpoedzorgNU is versterkt! De volgende dames versterken het team: Laura Goverts als kwaliteitsfunctionaris, Esther Schouten als HR manager (ook voor RegiozorgNU) en tenslotte Esther van Montfoort in…

Lees verder

Meer nieuwsberichten