Kaderartsen Expert Groep

Voor de doorontwikkeling van chronische zorg in de regio is inhoudelijke input nodig. Afgelopen jaar zijn daarom de kaderartsen uit de regio Noordwest Utrecht meerdere malen bijeen gekomen om te brainstormen over chronische zorg. Onder de naam “Kaderartsen Expertgroep” gaan zij nu verder als denktank en adviesorgaan voor de te ontwikkelen zorg binnen de regio.

Experts in de regio

In Noordwest Utrecht is de sterke inhoudelijke drive zichtbaar in het relatief grote aantal kaderartsen en de hoeveelheid projecten en initiatieven. Tijdens de eerste bijeenkomst werd geïnventariseerd wat het draagvlak is voor structureel overleg. Vervolgens is tijdens het kaderartsen overleg unaniem gekozen voor de titel ‘Kaderartsen Expert Groep’ (KEG) als denktank en adviesorgaan voor te ontwikkelen zorg binnen de regio.

Waar houdt KEG zich mee bezig?

Waar zit de overlap tussen de ketens? Hoe zet u dit om binnen het spreekuur? Hoe ziet de behandeling voor multi-morbiditeit er in de toekomst uit? Waar bewegen we als ZorgNU en KetenzorgNU naartoe en hoe? De Kaderartsen Expertgroep komt halfjaarlijks bijeen om zich te buigen over deze vraagstukken en om mee te werken aan de te ontwikkelen zorg en initiatieven vanuit de leden en vanuit de kwaliteitswerkgroepen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de KEG? Neem contact op met René Bijkerk, r.bijkerk@cooperatiezorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Trots! HKZ-certificaat behaald

7 september 2021

SpoedzorgNU is met het kwaliteitsmanagementsysteem nu officieel gecertificeerd voor de HKZ norm Huisartsendienstenstructuren. Hier zijn we trots op! Wij staan voor kwaliteit Met dit HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de…

Lees verder

PGO veldtest met patiënten

6 september 2021

Het ophalen van gegevens in de PGO zal in het begin nog niet vlekkeloos verlopen. Daarom organiseren we de komende maanden veldtesten met patiënten en Curavista om de kinderziektes op…

Lees verder

Therapieland vernieuwd

14 juni 2021

De omgeving van Therapieland voor GGZ wordt binnenkort vernieuwd. Op maandag 5 juli is het nieuwe platform beschikbaar voor alle huisartsen, POH’s en specialisten. Je hoeft zelf niets te doen om…

Lees verder

Meer nieuwsberichten