Kaderartsen Expert Groep

Voor de doorontwikkeling van chronische zorg in de regio is inhoudelijke input nodig. Afgelopen jaar zijn daarom de kaderartsen uit de regio Noordwest Utrecht meerdere malen bijeen gekomen om te brainstormen over chronische zorg. Onder de naam “Kaderartsen Expertgroep” gaan zij nu verder als denktank en adviesorgaan voor de te ontwikkelen zorg binnen de regio.

Experts in de regio

In Noordwest Utrecht is de sterke inhoudelijke drive zichtbaar in het relatief grote aantal kaderartsen en de hoeveelheid projecten en initiatieven. Tijdens de eerste bijeenkomst werd geïnventariseerd wat het draagvlak is voor structureel overleg. Vervolgens is tijdens het kaderartsen overleg unaniem gekozen voor de titel ‘Kaderartsen Expert Groep’ (KEG) als denktank en adviesorgaan voor te ontwikkelen zorg binnen de regio.

Waar houdt KEG zich mee bezig?

Waar zit de overlap tussen de ketens? Hoe zet u dit om binnen het spreekuur? Hoe ziet de behandeling voor multi-morbiditeit er in de toekomst uit? Waar bewegen we als ZorgNU en KetenzorgNU naartoe en hoe? De Kaderartsen Expertgroep komt halfjaarlijks bijeen om zich te buigen over deze vraagstukken en om mee te werken aan de te ontwikkelen zorg en initiatieven vanuit de leden en vanuit de kwaliteitswerkgroepen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de KEG? Neem contact op met René Bijkerk, r.bijkerk@cooperatiezorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

NUGezond in oprichting

18 februari 2021

Om de transitie van RegiozorgNU goed vorm te geven, zijn we bezig met de oprichting van NUGezond. NUGezond wordt een adviesorgaan binnen RegiozorgNU waarin bestuurders vanuit de samenwerkingsverbanden raad geven…

Lees verder

Nieuwe gezichten

15 februari 2021

Het team van RegiozorgNU breidt zich verder uit! Sinds deze maand versterken Tesse, Danita en Eva het team. Zij stellen zich graag aan je voor.  De chemie is er! Tesse…

Lees verder

Scholingsagenda 2021

20 januari 2021

Dit jaar bieden we je veel online scholingen aan. En als het straks wellicht weer kan, ook fysiek. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de planning. Het overzicht voor…

Lees verder

Aanbod Toekomstbestendige huisartsenzorg

17 december 2020

Alle huisartsenpraktijken hebben onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar hebben. In 2021 komt er…

Lees verder

Meer nieuwsberichten