Eén regio organisatie in Noordwest Utrecht

Alle zorgprofessionals in de regio Noordwest Utrecht faciliteren om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en de organisatie van de zorg voor de patiënt te verbeteren tegen lagere kosten. Dat willen we bereiken door samen te werken met onze belangrijkste stakeholders in de regio in één regio organisatie. Hoe we dit willen doen? Dat leest u in het Regioplan Noordwest Utrecht dat samen met de samenwerkingsverbanden in de regio is opgesteld.

Ambitie

De regionale organisaties in Noordwest Utrecht, KetenzorgNU en ZorgNU, hebben met de lokale samenwerkingsverbanden de gezamenlijke ambitie de multidisciplinaire zorg in de regio te optimaliseren. In eerste instantie door het gezamenlijk opstellen van een Regioplan op inhoud van de zorg. Bij voldoende randvoorwaarden kan vervolgens in 2019 de vorming van een Regio organisatie ontstaan, gebaseerd op de drie huidige huisartsen organisaties: de gezamenlijke samenwerkingsverbanden in de wijk, Coöperatie ZorgNU en zorggroep KetenzorgNU.

Een goed samenspel

Het Regioplan is een uitwerking van het O& I beleid van Zilveren Kruis en de basis voor de inkoop O & I voor 2019. Het sluit aan bij de missie van partijen om verder te ontwikkelen naar een aanspreekbare Regio organisatie. Dit kan alleen bij een goed samenspel tussen lokale en regionale organisaties en sluit aan bij de filosofie van ZorgNU en KetenzorgNU dat multidisciplinaire samenwerking leidend moet zijn en “dichtbij” georganiseerd en gecoördineerd moet worden.

Draagkracht en transparantie

Nu er een breed palet ontstaan is van wijkzorgaanbod met behulp van GEZ en OWZ financiering, de chronische ketenzorg voor een drietal belangrijke doelgroepen professioneel en multidisciplinair georganiseerd is, ligt de toekomstige uitdaging in het opschalen van deze modellen voor alle chronische zorg in de regio. Deze zal gebaseerd zijn op draagkracht en transparantie. Dat betekent een goed inzicht in wijk- en regiopopulatie met de bijbehorende zorgbehoefte, voor nu en in de toekomst. Vanuit dit perspectief is inhoud gegeven aan het Regioplan.

Zorgprogramma’s zijn de kern

De kern van het Regioplan bevat de multidisciplinaire zorgprogramma’s die zijn aangeleverd door de samenwerkingsverbanden in de regio. Deze programma’s zijn ontwikkeld door gedreven hulpverleners. In de nieuwe O&I bekostiging zullen deze professionals ondersteund moeten worden om de zorgprogramma’s te continueren en toekomstige zorgprogramma’s te kunnen blijven ontwikkelen. Hiervoor zal in de regio voldoende financiering voor wijk- en regio-management beschikbaar moeten zijn. Alle wijkgebonden samenwerkingsverbanden in de regio Noordwest Utrecht moeten onder dezelfde randvoorwaarden zorg kunnen aanbieden.

Goed geborgde zorg

De ontwikkeling van multidisciplinaire zorg en specifieke ketenzorg is geen doel op zich, maar voegt waarde toe aan de huisartsengeneeskundige basiszorg. Een belangrijke overweging hierbij is dat het grootste deel van de huisartsgeneeskundige zorg (monodisciplinaire) basiszorg zal blijven en slechts een beperkt deel van het zorgaanbod van de huisarts multidisciplinair. De basiszorg dient als basis voor de multidisciplinaire zorg en moet daarmee goed geborgd en ondersteund blijven worden.

Hoe verder?

Het Regioplan kan nadat het door de samenwerkingsverbanden, de RvC van KetenzorgNU en de leden van ZorgNU is goedgekeurd, worden vastgesteld. Vervolgens is het regioplan de onderlegger voor de inkoop O&I per 1 januari 2019. Het beschikbare budget moet voldoende zijn om in 2019 de nieuwe regio organisatie op te zetten en de verdere transitie vorm te geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het regioplan? Neem dan contact op met Eugen Zuiderwijk, e.zuiderwijk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten