Nieuwe uitdaging Eugen

Sinds deze maand is Eugen Zuiderwijk, directeur KetenzorgNU, gestopt als huisarts en richt hij zich nu volledig op de ketenzorg in onze regio. Wij stelden hem een aantal vragen over deze overstap.

Hoe ben je tot deze overstap gekomen?

Eugen:”Drie dagen praktijk per week en de uitbreidende agenda van KetenzorgNU waren niet langer te combineren. Met het landelijk Organisatie en Infrastructuur (O&I) beleid voor meer samenhang in de organisatie van huisartsen en integrale zorg in een regio hebben ketenzorg en zorggroepen de wind mee gekregen. Enige jaren terug was er nog onzekerheid over de toekomst van ketenzorg; inmiddels niet meer, dat maakt de overstap verantwoord.”

Wat houdt de uitbreiding van je functie in?

“Meer benodigde tijd voor het team en een aantal projecten, zoals ouderen- en artrose zorg, maar ook tijd voor gewenste innovaties zoals Het Nieuwe Zorg Werken en de voorbereiding op een Regio organisatie met de daarbij horende ICT vraagstukken en opdrachten. Verder is het voor de Regio in het kader van meer toekomstige samenwerking belangrijk om effectief contacten te onderhouden met andere partijen, zoals onze zuster organisaties in het groot Utrechtse (Trijn), het Antonius Ziekenhuis, de VVT organisaties en gemeenten als toenemend belanghebbenden, vooral in de ouderenzorg. Veel van deze dossiers kon ik afgelopen twee jaar beperkt bedienen. Het is fijn om hier nu voldoende tijd in te kunnen investeren.”

Welke ervaring als huisarts neem je mee?

“Ik weet hoe weerbarstig de dagelijkse praktijk is als het gaat om het kunnen toepassen van nieuwe zorg. Of het nu gaat om een richtlijn (RTA) of om ICT thema’s zoals beveiligd mailen en LSP. Ik vind het geweldig leuk om in het werk van KetenzorgNU voortdurend mijn inhoudelijke bril af te wisselen met een organisatorische. Het vertrekpunt van alle organisaties hoort te liggen bij de inhoud en de professional op de werkvloer. 28 jaar huisarts in de Gezondheidscentra Maarssenbroek geeft een goed gevulde rugzak waardoor ik nog jaren gevoel houdt bij de inhoud. Om vervolgens in samenspraak met bestuur en achterban de randvoorwaarden zodanig te organiseren dat huisarts, ketenpartners en de patiëntenzorg weer verder kunnen.”

Welke uitdagingen zie je voor je in de regio?

“De toename van complexe zorgvragen doen op een nieuwe manier een appel op de rol van huisarts voor het leveren van integrale zorg. Niet uitsluitend meer in persoon, maar steeds vaker in samenwerking met andere disciplines, binnen de eerste lijn maar ook daarbuiten. Dit is noodzakelijk voor de gewenste kwaliteit, maar ook om uit oogpunt van capaciteit op verantwoorde wijze taken te delegeren naar anderen met behoud van de medische regie. Vandaar ook dat bij de Woudschoten conferentie samenwerking als extra kernwaarde is toegevoegd. Deze uitdagingen kunnen niet worden aangegaan zonder slimme inzet van technologie. Denk aan thuis metingen en aan digitalisering van de zorg met substitutie van zorg naar de patiënt zelf en ook aan zelfmanagement. Ik zie het als een persoonlijke uitdaging om bij deze ontwikkelingen de collega’s in de praktijken maximaal te ondersteunen.”

Mis je de patiënten niet?

“Nee, ik mis de patiënten niet. Maar dit komt doordat ik op een mooie manier afscheid heb kunnen nemen van het team waar ik mee heb gewerkt en ook van de patiënten. Zoals een opleider van mij ooit zei: Het zijn allemaal lieve mensen, maar wel veel!”

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten