Voldoe ik met een patiëntenportaal en/of PGO aan Open?

Om te voldoen aan online inzage volgens het OPEN-programma heeft u als huisarts twee mogelijkheden. U kunt uw patiënten toegang bieden via een patiëntenportaal of u kiest voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Hieronder worden vanuit het OPEN programmabureau de beide varianten verder toegelicht.

Patiëntenportaal

Met een patiëntenportaal, gekoppeld aan uw HIS, voldoet u per 1 juli 2020 aan de OPEN ICT-basiseisen. Op dit moment maakt 60-70% van de Nederlandse huisartsen gebruik van een dergelijk patiëntenportaal. Huisartsen hebben geen omkijken naar de technische aanpassingen van het HIS, hiervoor sluit Stichting LEGIO overeenkomsten met HIS-leveranciers om te voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen. Lees hier het OPEN advies over de afspraken met uw HIS-leverancier.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Eind 2019 zijn er circa twintig PGO’s met een MedMij-label. Met PGO’s die de MedMij-informatiestandaarden zoals genoemd in de OPEN ICT-basiseisen ondersteunen, kunt u vanaf eind 2020 uw patiënten online inzage verlenen zoals omschreven in de Richtlijn online inzage patiënt in het H-EPD.

Hybride PGO

Sommige PGO’s bieden een online inzagevoorziening én extra mogelijkheden, naast online diensten, zoals eConsult, eAfspraak en eHerhaalrecept, is het bijvoorbeeld ook mogelijk berichten vanuit uw HIS toe te voegen. Deze functionaliteit kunt u bijvoorbeeld inzetten om labuitslagen voor uw patiënt in context te plaatsen. PGO’s die deze functionaliteiten bieden, noemen wij een hybride PGO.

Een hybride PGO met MedMij-label voldoet aan méér aspecten van de OPEN ICT-basiseisen en biedt daarvoor meer mogelijkheden voor de toekomst. Enkele voorbeelden van hybride PGO’s zijn  Gezondheidsmeter PGO+ of Uw Zorg Online. Het PGO-aanbod is volop in ontwikkeling. OPEN en MedMij spannen zich in om het overzicht met PGO’s op de website Digitale zorggids.nl actueel te houden. Bekijk hier de keuzehulp van de patiëntenfederatie.

Let op! U kunt uw patiënten niet verplichten om een PGO of patiëntenportaal te gebruiken. Het OPEN programma zorgt ervoor dat deelnemende huisartsen voldoen aan de wettelijke plicht voor elektronisch inzage en afschrift van het dossier. Ook wanneer uw patiënten geen PGO willen of kunnen gebruiken. Welke oplossing u ook kiest, binnen OPEN wordt van u verwacht dat u uw patiënten op de hoogte brengt over de wijze waarop zij online inzage kunnen verkrijgen. RegiozorgNU ondersteunt u bij de communicatie richting patiënten.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Angelien Borgdorff, projectleider OPEN, info@angelienborgdorff.nl, of Marian Verkerk, kwaliteitsmanager, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten