Voldoe ik met een patiëntenportaal en/of PGO aan Open?

Om te voldoen aan online inzage volgens het OPEN-programma heeft u als huisarts twee mogelijkheden. U kunt uw patiënten toegang bieden via een patiëntenportaal of u kiest voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Hieronder worden vanuit het OPEN programmabureau de beide varianten verder toegelicht.

Patiëntenportaal

Met een patiëntenportaal, gekoppeld aan uw HIS, voldoet u per 1 juli 2020 aan de OPEN ICT-basiseisen. Op dit moment maakt 60-70% van de Nederlandse huisartsen gebruik van een dergelijk patiëntenportaal. Huisartsen hebben geen omkijken naar de technische aanpassingen van het HIS, hiervoor sluit Stichting LEGIO overeenkomsten met HIS-leveranciers om te voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen. Lees hier het OPEN advies over de afspraken met uw HIS-leverancier.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Eind 2019 zijn er circa twintig PGO’s met een MedMij-label. Met PGO’s die de MedMij-informatiestandaarden zoals genoemd in de OPEN ICT-basiseisen ondersteunen, kunt u vanaf eind 2020 uw patiënten online inzage verlenen zoals omschreven in de Richtlijn online inzage patiënt in het H-EPD.

Hybride PGO

Sommige PGO’s bieden een online inzagevoorziening én extra mogelijkheden, naast online diensten, zoals eConsult, eAfspraak en eHerhaalrecept, is het bijvoorbeeld ook mogelijk berichten vanuit uw HIS toe te voegen. Deze functionaliteit kunt u bijvoorbeeld inzetten om labuitslagen voor uw patiënt in context te plaatsen. PGO’s die deze functionaliteiten bieden, noemen wij een hybride PGO.

Een hybride PGO met MedMij-label voldoet aan méér aspecten van de OPEN ICT-basiseisen en biedt daarvoor meer mogelijkheden voor de toekomst. Enkele voorbeelden van hybride PGO’s zijn  Gezondheidsmeter PGO+ of Uw Zorg Online. Het PGO-aanbod is volop in ontwikkeling. OPEN en MedMij spannen zich in om het overzicht met PGO’s op de website Digitale zorggids.nl actueel te houden. Bekijk hier de keuzehulp van de patiëntenfederatie.

Let op! U kunt uw patiënten niet verplichten om een PGO of patiëntenportaal te gebruiken. Het OPEN programma zorgt ervoor dat deelnemende huisartsen voldoen aan de wettelijke plicht voor elektronisch inzage en afschrift van het dossier. Ook wanneer uw patiënten geen PGO willen of kunnen gebruiken. Welke oplossing u ook kiest, binnen OPEN wordt van u verwacht dat u uw patiënten op de hoogte brengt over de wijze waarop zij online inzage kunnen verkrijgen. RegiozorgNU ondersteunt u bij de communicatie richting patiënten.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Angelien Borgdorff, projectleider OPEN, info@angelienborgdorff.nl, of Marian Verkerk, kwaliteitsmanager, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Over Sam Siemssen

17 september 2020

Sam Siemssen werkt sinds 1 augustus als directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Hij stelt zich graag uitgebreid voor en vertelt over zijn eerste indrukken als nieuwe directeur. Bekend met de…

Lees verder

Flash Glucose Monitoring

17 september 2020

Sinds de Flash Glucose Monitoring (FGM) wordt vergoed voor mensen die minimaal vier keer per dag insuline spuiten, krijgen we af en toe vragen over de behandeling. De Langerhans online…

Lees verder

E-learning Longformularium en EVS

17 september 2020

Maak je al gebruik van het Regionaal Longformularium Utrecht in de dagelijkse praktijk? Veel zorgverleners in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuizen in onze regio schrijven nu voor volgens dit formularium. In…

Lees verder

Collega’s SpoedzorgNU

17 september 2020

Het team van SpoedzorgNU is versterkt! De volgende dames versterken het team: Laura Goverts als kwaliteitsfunctionaris, Esther Schouten als HR manager (ook voor RegiozorgNU) en tenslotte Esther van Montfoort in…

Lees verder

Meer nieuwsberichten