Flash Glucose Monitoring

Sinds de Flash Glucose Monitoring (FGM) wordt vergoed voor mensen die minimaal vier keer per dag insuline spuiten, krijgen we af en toe vragen over de behandeling. De Langerhans online FGM scholing biedt op de startdatum 28 september veel antwoorden hierop. Daarnaast worden aan ons vragen gesteld over de consultvoering voor deze patiënten. Vragen als: “Hoe organiseer ik de intensieve begeleiding binnen mijn spreekuur? Hoe regelen we de administratie voor de verzekeraar en op welke manier lichten we patiënten voor? Onze praktijkconsulent Monique Bakker geeft je praktische tips. 

Hoe organiseer ik de intensieve begeleiding binnen mijn spreekuur?

Monique: “Vorm een klein groepje en plaats dan ook bij iedereen tegelijk de sensor. Voordeel is dat ze ook elkaars vragen/bezwaren/voor-en nadelen horen. Deze mensen krijgen eerst de PGO Gezondheidsmeter van Curavista. Op deze manier zijn het behandeldoel en de evaluatiemomenten meteen vastgelegd in het dossier, ook voor de verzekeraar. Als ze gewend zijn digitale dagcurves aan te leveren, kunnen ze ook op deze manier begeleid worden. “

Op welke manier licht je patiënten voor?

Monique: “Je kunt filmpjes mailen met informatie over diabetes en het gebruik van de FGM. Of laat de patiënt als voorwaarde de zelfstudie van FreeStyle Libre doen.”

Wat zijn jullie ervaringen met de begeleiding op afstand?

“Dit vraagt wel wat van de patiënt. Maar de ervaring is dat men wel bereid is te investeren en zelf leren te anticiperen op de trends. Patiënten zijn erg enthousiast om te ervaren hoe het lichaam reageert op verschillende dingen.

Van meetwaarden naar succesverhalen
Wat opvalt is dat we via de Gezondheidsmeter eerst vooral getallen en vragen krijgen. Wij sturen alleen maar vragen terug. Bijvoorbeeld wat maakt dat u toch 10 EH spuit als u voor de maaltijd op 4.0 zit net als gisteren en dan tevens te laag voor de nacht? Wat is de gedachte daar achter? Nu moet u gaan eten voor de nacht om geen hypo te krijgen, zou u dat ook anders op kunnen lossen? 
Na een paar dagen krijgen we minder vragen en meer mededelingen. Bijvoorbeeld dat iemand zijn insuline verlaagd heeft of de diëtist, die ook in het PGO kan, gevraagd heeft of hij beter iets anders kan nemen op een bepaald moment. 

Meer zelfmanagement
Eigenlijk merken we dat na twee weken de meeste mensen al gestabiliseerd zijn met minder insuline – we zien regelmatig onopgemerkte hypo’s ’s nachts – en ook dat patiënten weer open staan voor beweging en voeding (diëtist). Veel meer zelfmanagement dus!”

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten