Hoe is online inzage voor minderjarigen geregeld?

Bij veel huisartsen en praktijkmedewerkers leeft de vraag hoe zij om moeten gaan met online inzage voor kinderen jonger dan 16 jaar. OPEN adviseert huisartsen om voorlopig geen online inzage in de dossiers van kinderen onder de 16 jaar aan te bieden. Huisartsen die er (in uitzonderlijke gevallen) toch voor kiezen, zijn er zélf verantwoordelijk voor dat dit rechtmatig gebeurt en blijft gebeuren. 

Veilige online inzage

De OPEN ICT-basiseisen vereisen veilige online inzage voor iedereen in Nederland. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat nog niet goed mogelijk. Daarom geldt voor hen voorlopig een uitzondering. 

Inzagerecht

Ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben slechts recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling van het kind. Voor inzage in het medisch dossier door de ouders dient het kind toestemming te geven. Boven de 16 jaar hebben de ouders zonder toestemming van het kind geen recht op medische informatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie en in de Richtlijn omgaan met medische gegevens van de KNMG

Registratie toestemming kind nog niet mogelijk

Dit betekent dat een huisarts moet controleren en vastleggen dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gerechtigd is tot de (online) inzage, dat het kind tussen de 12 en 16 jaar toestemming geeft voor die inzage en borgen dat, wanneer het kind 16 jaar is of de toestemming intrekt, de online inzage door de ouder gestopt wordt. Voor al deze processen is op dit moment nog geen goede ondersteuning in de HISsen. Ook vanuit een PGO is het op dit moment nog niet mogelijk gegevens op te vragen uit medische dossiers van kinderen jonger dan 16 jaar. Naar verwachting zal dit systeem op z’n vroegst in de loop van 2021 beschikbaar komen. 

Geen online inzage

OPEN adviseert daarom huisartsen om voorlopig geen online inzage in de dossiers van kinderen onder de 16 aan te bieden. 
Bent u benieuwd hoe OPEN tot dit advies is gekomen? Op de OPEN website kunt u de volledige faq lezen.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten