Wmcz 2018: model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg medezeggenschapsraad

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking getreden. Huisartsenpraktijken en eerstelijnsorganisaties waar meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn, moeten nu beschikken over een cliëntenraad. Vanwege de coronacrisis wordt er nog niet direct gehandhaafd, maar praktijken en organisaties moeten wel kunnen aantonen dat zij de nodige voorbereidingen treffen. InEen, LHV, KNGF, ANT en KNMT helpen leden op weg met een model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg.

De zorgorganisatie en de cliëntenraad moeten in samenspraak invulling geven aan medezeggenschap en aan de inbedding van de cliëntenraad in de organisatie. De afspraken worden vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. De model medezeggenschapsregeling voldoet aan de eisen die de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) stelt en biedt verschillende keuzemogelijkheden, zodat de instelling en de cliëntenraad de regeling kunnen aanpassen aan de situatie. Ook mogelijke aanvullingen vanuit de Wet zorg & dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) komen aan bod. De verschillende keuzemogelijkheden zijn beschreven in de toelichting bij de model medezeggenschapsregeling. Deze bevat eveneens een voorbeeld van een huishoudelijk reglement.

De Wmcz 2018 geeft zorgorganisaties tot 31 december 2020 de tijd om met de cliëntenraad afspraken te maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap en dit neer te leggen in een medezeggenschapsregeling. Ook hiervoor geldt dat zorgorganisaties moeten kunnen aantonen dat zij hiermee bezig zijn, maar dat de Inspectie niet direct zal handhaven. Er is begrip voor het feit dat de inrichting van de cliëntenraad vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis.

Bij het grootste deel van de huisartsenpraktijken zijn minder dan 25 zorgverleners werkzaam, deze krijgen hier dan ook niet mee te maken. Wel zullen de meeste gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten een cliëntenraad moeten instellen. Huisartsenorganisaties kunnen nadenken over het inrichten van de cliëntenraad op regionaal-, coöperatie- of holdingniveau. Bekijk voor meer informatie over het inrichten van een cliëntenraad het stappenplan op de websites van LHV, InEen, KNGF, KNMT en ANT.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Therapieland vernieuwd

14 juni 2021

De omgeving van Therapieland voor GGZ wordt binnenkort vernieuwd. Op maandag 5 juli is het nieuwe platform beschikbaar voor alle huisartsen, POH’s en specialisten. Je hoeft zelf niets te doen om…

Lees verder

Gewonnen lunches OPEN

31 mei 2021

Twee praktijklocaties wonnen een feestelijke lunch tijdens de OPEN regiobijeenkomst op 11 mei. De praktijk met de snelste stijging van het online inzage percentage: Huisartsenpraktijk Dool in Montfoort en de…

Lees verder

Regioplan – Samen op koers!

20 mei 2021

Komende periode gaat RegiozorgNU aan de slag met het Regioplan 2022-2024, welke de werktitel ‘Samen op koers!’ heeft gekregen. Het Regioplan geeft richting aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar…

Lees verder

Meer nieuwsberichten