Wmcz 2018: model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg medezeggenschapsraad

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking getreden. Huisartsenpraktijken en eerstelijnsorganisaties waar meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn, moeten nu beschikken over een cliëntenraad. Vanwege de coronacrisis wordt er nog niet direct gehandhaafd, maar praktijken en organisaties moeten wel kunnen aantonen dat zij de nodige voorbereidingen treffen. InEen, LHV, KNGF, ANT en KNMT helpen leden op weg met een model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg.

De zorgorganisatie en de cliëntenraad moeten in samenspraak invulling geven aan medezeggenschap en aan de inbedding van de cliëntenraad in de organisatie. De afspraken worden vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. De model medezeggenschapsregeling voldoet aan de eisen die de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) stelt en biedt verschillende keuzemogelijkheden, zodat de instelling en de cliëntenraad de regeling kunnen aanpassen aan de situatie. Ook mogelijke aanvullingen vanuit de Wet zorg & dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) komen aan bod. De verschillende keuzemogelijkheden zijn beschreven in de toelichting bij de model medezeggenschapsregeling. Deze bevat eveneens een voorbeeld van een huishoudelijk reglement.

De Wmcz 2018 geeft zorgorganisaties tot 31 december 2020 de tijd om met de cliëntenraad afspraken te maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap en dit neer te leggen in een medezeggenschapsregeling. Ook hiervoor geldt dat zorgorganisaties moeten kunnen aantonen dat zij hiermee bezig zijn, maar dat de Inspectie niet direct zal handhaven. Er is begrip voor het feit dat de inrichting van de cliëntenraad vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis.

Bij het grootste deel van de huisartsenpraktijken zijn minder dan 25 zorgverleners werkzaam, deze krijgen hier dan ook niet mee te maken. Wel zullen de meeste gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten een cliëntenraad moeten instellen. Huisartsenorganisaties kunnen nadenken over het inrichten van de cliëntenraad op regionaal-, coöperatie- of holdingniveau. Bekijk voor meer informatie over het inrichten van een cliëntenraad het stappenplan op de websites van LHV, InEen, KNGF, KNMT en ANT.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

NUGezond in oprichting

18 februari 2021

Om de transitie van RegiozorgNU goed vorm te geven, zijn we bezig met de oprichting van NUGezond. NUGezond wordt een adviesorgaan binnen RegiozorgNU waarin bestuurders vanuit de samenwerkingsverbanden raad geven…

Lees verder

Nieuwe gezichten

15 februari 2021

Het team van RegiozorgNU breidt zich verder uit! Sinds deze maand versterken Tesse, Danita en Eva het team. Zij stellen zich graag aan je voor.  De chemie is er! Tesse…

Lees verder

Scholingsagenda 2021

20 januari 2021

Dit jaar bieden we je veel online scholingen aan. En als het straks wellicht weer kan, ook fysiek. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de planning. Het overzicht voor…

Lees verder

Aanbod Toekomstbestendige huisartsenzorg

17 december 2020

Alle huisartsenpraktijken hebben onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar hebben. In 2021 komt er…

Lees verder

Meer nieuwsberichten