Update project: Verbeterde artrosezorg in Noordwest Utrecht

Oorsprong van het artrose project

Artrose is de grootste stijger tot 2040 qua lichamelijke ziektebeelden als het gaat om prevalentie. Deze sterkte stijging kan verminderd worden aangezien kraakbeen zich kan herstellen. Dit vraagt om een aangepast en beter op de patiënt afgestemde behandeling. Het resultaat hiervan: patiënten ervaren minder beperkingen, waaronder pijn, en maken minder gebruik van de 2e lijnszorg. Hoe komen we tot zo’n patiëntgerichte behandeling?

Artrose proeftuinen

In de regio Noordwest Utrecht zijn vanaf 2018 acht proeftuinen gestart om betere ketenzorg artrose te kunnen bieden. Een goede behandeling van artrose begint bij een op maat gemaakt advies, dat is gericht op het dagelijks functioneren van de patiënt. Huisarts, fysiotherapeut, orthopeed en patiënt spelen allemaal een rol in het opstellen en uitvoeren van dit advies. Voorwaarde voor een effectief individueel advies is het communiceren in dezelfde taal, met een eenduidige boodschap door alle zorgprofessionals. Inmiddels zijn er in totaal 12 proeftuinen in de regio Noordwest Utrecht.

Website pak-artrose-aan.nl

Bewegen is enorm belangrijk bij artrose! Om de inwoner hierover te informeren en te inspireren is de website pak-artrose-aan.nl gelanceerd.
Ons doel: meer informatie over artrose en het belang van beweging bij artrose. De website www.pak-artrose-aan.nl is tot stand gekomen in samenwerking met diverse zorgverleners (orthopeden, reumatoloog, huisartsen en fysiotherapeuten).

Doelgroep: zowel mensen met beginnende artrose als voor mensen die al jarenlang artrose hebben. Op de site is informatie gebundeld en in combinatie met tips en ervaringsverhalen biedt het ook veel inspiratie. Een mooi steuntje in de rug! De website is niet bedoeld om diagnoses te stellen, maar om mensen bekend te maken met artroseklachten en om de boodschap ‘blijf bewegen’ verder te verspreiden.

Pak artrose aan in jouw praktijk

Wil je als zorgverlener een pakket ontvangen met flyers, posters, stickers en social media-uitingen om deze boodschap binnen jouw praktijk te verspreiden? Deze ontvang je gratis! Stuur een bericht naar scholing@regiozorgnu.nl en wij sturen het je toe.

Meer informatie

Wil je meer weten over het artrose project? Of de link naar de inspirerende Artrose regiobijeenkomst ontvangen? Neem dan contact op met Helga Koelemij, h.koelemij@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Trots! HKZ-certificaat behaald

7 september 2021

SpoedzorgNU is met het kwaliteitsmanagementsysteem nu officieel gecertificeerd voor de HKZ norm Huisartsendienstenstructuren. Hier zijn we trots op! Wij staan voor kwaliteit Met dit HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de…

Lees verder

PGO veldtest met patiënten

6 september 2021

Het ophalen van gegevens in de PGO zal in het begin nog niet vlekkeloos verlopen. Daarom organiseren we de komende maanden veldtesten met patiënten en Curavista om de kinderziektes op…

Lees verder

Therapieland vernieuwd

14 juni 2021

De omgeving van Therapieland voor GGZ wordt binnenkort vernieuwd. Op maandag 5 juli is het nieuwe platform beschikbaar voor alle huisartsen, POH’s en specialisten. Je hoeft zelf niets te doen om…

Lees verder

Meer nieuwsberichten