Update project: Verbeterde artrosezorg in Noordwest Utrecht

Oorsprong van het artrose project

Artrose is de grootste stijger tot 2040 qua lichamelijke ziektebeelden als het gaat om prevalentie. Deze sterkte stijging kan verminderd worden aangezien kraakbeen zich kan herstellen. Dit vraagt om een aangepast en beter op de patiënt afgestemde behandeling. Het resultaat hiervan: patiënten ervaren minder beperkingen, waaronder pijn, en maken minder gebruik van de 2e lijnszorg. Hoe komen we tot zo’n patiëntgerichte behandeling?

Artrose proeftuinen

In de regio Noordwest Utrecht zijn vanaf 2018 acht proeftuinen gestart om betere ketenzorg artrose te kunnen bieden. Een goede behandeling van artrose begint bij een op maat gemaakt advies, dat is gericht op het dagelijks functioneren van de patiënt. Huisarts, fysiotherapeut, orthopeed en patiënt spelen allemaal een rol in het opstellen en uitvoeren van dit advies. Voorwaarde voor een effectief individueel advies is het communiceren in dezelfde taal, met een eenduidige boodschap door alle zorgprofessionals. Inmiddels zijn er in totaal 12 proeftuinen in de regio Noordwest Utrecht.

Website pak-artrose-aan.nl

Bewegen is enorm belangrijk bij artrose! Om de inwoner hierover te informeren en te inspireren is de website pak-artrose-aan.nl gelanceerd.
Ons doel: meer informatie over artrose en het belang van beweging bij artrose. De website www.pak-artrose-aan.nl is tot stand gekomen in samenwerking met diverse zorgverleners (orthopeden, reumatoloog, huisartsen en fysiotherapeuten).

Doelgroep: zowel mensen met beginnende artrose als voor mensen die al jarenlang artrose hebben. Op de site is informatie gebundeld en in combinatie met tips en ervaringsverhalen biedt het ook veel inspiratie. Een mooi steuntje in de rug! De website is niet bedoeld om diagnoses te stellen, maar om mensen bekend te maken met artroseklachten en om de boodschap ‘blijf bewegen’ verder te verspreiden.

Pak artrose aan in jouw praktijk

Wil je als zorgverlener een pakket ontvangen met flyers, posters, stickers en social media-uitingen om deze boodschap binnen jouw praktijk te verspreiden? Deze ontvang je gratis! Stuur een bericht naar scholing@regiozorgnu.nl en wij sturen het je toe.

Meer informatie

Wil je meer weten over het artrose project? Of de link naar de inspirerende Artrose regiobijeenkomst ontvangen? Neem dan contact op met Helga Koelemij, h.koelemij@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten