Verhoging declaratie OPEN

Eind september heeft OPEN voor de eerste keer de lijst met huisartspraktijken die online inzage daadwerkelijk in gebruik hebben genomen gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De praktijken op deze lijst, ongeveer 45% van de praktijken die meedoen aan OPEN, voldoen aan 2 van de 4 voorwaarden voor declaratie van de OPEN-vergoeding van €2,83. Dit tarief wordt in 2021 geïndexeerd van €2,83 naar €2,92. Het kan dus interessant zijn om pas volgend jaar te declareren. We hebben de voorwaarden nogmaals voor je op een rijtje gezet. 

Voorwaarden declareren

De voorwaarden om te declareren zijn: deelname aan een regionale coalitie en online inzage in gebruik. Een praktijk die óók voldoet aan de andere twee voorwaarden voor declaratie (scholing gevolgd en patiënten geïnformeerd) kan de OPEN-vergoeding declareren bij de zorgverzekeraar. 

Verzekeraars moeten zich aan afspraken houden

‘U kunt nog niet declareren, want we kunnen nog niet controleren of u aan de voorwaarden voldoet’, is een bericht dat Zilveren Kruis deelde. Dit beleid komt echter niet overeen met de gemaakte afspraken met de verzekeraars!  
Woensdag 7 oktober heeft OPEN, samen met de LHV, deze problemen besproken met een vertegenwoordiger van ZN. Deze bevestigde de conclusie dat dit niet volgens de afspraken is. ZN deelt daarom de gemaakte afspraken nogmaals met hun leden, de zorgverzekeraars:

  • Voor de OPEN-declaratie hoeft geen aparte overeenkomst te worden afgesloten tussen huisarts en verzekeraar;
  • Alle verzekeraars hebben ingestemd met een eerste declaratiemogelijkheid per 1 oktober 2020*;
  • Het voorkomen van een praktijk op de lijst die OPEN aan ZN doorgeeft houdt géén verplichting in tot declaratie in het eerstvolgende kwartaal;
  • Verzekeraars die afwijkend van deze afspraken hebben gecommuniceerd naar huisartsen worden verzocht om deze berichten te rectificeren.

*Declaratie door de huisartsenpraktijk is mogelijk tot Q4 2022

 De LHV deelt deze afspraken ook met de LHV-contactpersonen die regelmatig overleggen met de verschillende verzekeraars.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten