Akkoord ICT beleidsplan – basis voor digitalisering zorg in de regio


Zilveren Kruis is akkoord gegaan met de uitvoering van de eerste fase van ons ICT werkplan; de ontwikkeling van een regionaal ICT beleidsplan. In het beleidsplan wordt de ICT visie van RegiozorgNU verwoord en wordt het beeld van de toekomst vertaald naar een ICT architectuur en infrastructuur. Dit wordt de basis voor de keuzes die we moeten maken om de digitalisering van de zorg in de regio naar een hoger plan te brengen. In het beleidsplan wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de informatiebehoefte van de regio, de huidige situatie (ist) en toekomstige situatie (soll) en de roadmap daar naartoe. 

Ondersteuning Commitcare

Wij hebben het bureau Commitcare bereid gevonden om ons te ondersteunen bij de uitwerking van het ICT Beleidsplan. Doike Zweers van dit bureau begeleidt ons de komende weken en helpt bij de uitwerking. Zij is inmiddels voortvarend van start gegaan en heeft meerdere leden van de werkgroep al gesproken. Wij verwachten eind maart het ICT beleidsplan af te hebben en voor te kunnen leggen. Op basis daarvan vragen we de IT gelden vanuit het hoofdlijnenakkoord aan.

Meer informatie

Wil je meer weten over het ICT beleidsplan of het werkplan? Neem dan contact op met Sam Siemssen, directeur RegiozorgNU, s.siemssen@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten