Maak kennis met Kristel

Kristel van Asselt werkt sinds 1 maart als medisch directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Zij stelt zich graag uitgebreid voor.

Inhoudelijk gedreven

Kristel vertelt: “Sinds 2009 werk ik als huisarts in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Kockengen. Ik woon in Breukelen met ons gezin met drie kinderen. In mijn vrije tijd ben ik vaak op of in het water te vinden en kan je me fietsend of rennend ergens in de regio treffen. Het huisartsenvak heb ik altijd graag gecombineerd met andere functies. Eerst drie jaar bij richtlijnontwikkeling bij het Nederlands Huisartsengenootschap en later als docent en onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC, inmiddels Amsterdam UMC. Daar doen we onderzoek op het gebied van oncologie in de eerste lijn. Zoals de nazorg van kanker uitgevoerd door de huisarts, de diagnostiek van kanker en ook de betrokkenheid van de huisarts bij bevolkingsonderzoeken. In deze projecten onderzoeken we steeds de perspectieven van de patiënten en zorgverleners en welke invloed dat heeft op samenwerking en organisatie van zorg.”

Relevante projecten en samenwerking

“Het aangaan van deze uitdaging bij RegiozorgNU/SpoedzorgNU komt voort uit meerdere ambities. Ik zie veel onderzoek in de academie op het gebied van de chronische aandoeningen die moeizaam de praktijk bereiken. En tegelijkertijd is het belangrijk dat de universitaire centra onderzoek doen dat relevant is voor de huisartsen en de eerstelijnszorgverleners. Ik hoop dat we met RegiozorgNU niet een bestuurlijk apparaat op afstand zijn, maar dat we de komende jaren de meerwaarde van samenwerking binnen de eerste lijn echt gaan merken. Goede communicatie, zichtbaarheid voor andere partners in de zorg en relevante projecten, dat is wat we zullen moeten waarmaken de komende jaren!”

Betrokkenheid

“De afgelopen weken heb ik al met vele zorgverleners kennisgemaakt en zie ik dat er veel betrokkenheid is en visie op de huidige zorg. En dat is nodig om de zorg toekomstbestendig te maken, dit geldt ook zeker voor de spoedzorg. Ik hoop daar een relevante bijdrage aan te kunnen leveren!”

Contact

Wil je meer weten over Kristel of heb je een vraag aan haar? Stuur dan een bericht via k.vanasselt@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten