Nieuwe functionaliteiten VIPLive

In de ALV in het voorjaar van 2020 is besloten om per 1 januari 2021 over te gaan van Portavita naar VIPLive. De functionaliteiten van een digitaal logboek en de ouderen module ontbraken op dat moment nog, welke door sommige praktijken wel afgenomen werden bij Portavita. Afgelopen jaar heeft daarom een pilot plaatsgevonden met het Netwerkzorg Informatie Systeem (NIS) van VIPLive, een aanvullende module met onder andere de VIP app. De pilot is geëvalueerd en er is positief geadviseerd om verder te gaan met het NIS. Komende periode willen we dit daarom gaan uitrollen bij alle praktijken in de regio.

Wat wordt er toegevoegd?

Met het NIS worden een aantal functionaliteiten aan VIPLive toegevoegd, waaronder:

Per 1 april worden de eerste praktijken aangesloten op deze aanvullende module. Alle praktijken die voorheen de ouderenmodule van Portavita gebruikten, worden binnenkort benaderd door RegiozorgNU om dit in gang te zetten.

Ook aansluiten?

Heb je ook interesse om op korte termijn te starten met de nieuwe VIPLive functionaliteiten? Neem dan contact op met Eva Baas, e.baas@regiozorgnu.nl. Het doel is om de aanvullende module uiterlijk 1 januari 2022 bij alle praktijken geïmplementeerd te hebben.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten