Update Toekomstbestendige Huisartsenzorg

Alle huisartsenpraktijken hebben eerder onze toelichting en statusupdate op de toekomstbestendige huisartsenzorg per mail ontvangen. Deze toelichting is relevant voor de huisartsen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar hebben. In 2021 is er voor huisartsen die meedoen €3,16 per op naam ingeschreven verzekerde beschikbaar.
RegiozorgNU is door Zilveren Kruis aangewezen om binnen onze regio verder invulling te geven aan deze thema’s en doelen. Er wordt een regioplan opgesteld, met per thema resultaatafspraken waaraan deelnemende praktijken moeten voldoen. Op dit moment wordt de laatste hand aan dit plan gelegd. Wanneer het plan definitief is en we akkoord hebben gekregen van Zilveren Kruis, delen wij dit uiteraard met jullie.

Thema’s

Een praktijk wordt geadviseerd slechts deel te nemen aan één van de vier thema’s van Toekomstbestendige huisartsenzorg. De thema’s zijn:

  1. Meer zorg op afstand: Het inzetten van online dienstverlening die aansluit bij de behoeften van patiënten. Denk hierbij aan Het Nieuwe Zorgwerken en de inzet van de Gezondheidsmeter of beeldbelconsulten.
  2. Een andere organisatie van huisartsenzorg: Taken en verantwoordelijkheden tussen professionals in de praktijk anders verdelen, zodat de organisatie van de huisartsenzorg verbetert en er meer tijd ontstaat voor complexe patiënten.
  3. Meer persoonsgerichte zorg: Dat vraagt om een meer holistische benadering van de patiënt en het verbeteren van het gesprek met de patiënt. Zodat de huisarts patiënten met een brede hulpvraag kan begeleiden naar de juiste plek (incl. sociaal domein). Via Het Nieuwe Zorgwerken worden de multidisciplinaire Teamleergangen Persoonsgerichte zorg aangeboden.
  4. Efficiëntere praktijkvoering: Door de efficiëntie binnen de huisartsenpraktijk te verbeteren, neemt de druk op de praktijk af. Dit doe je bijvoorbeeld door een praktijkscan uit te laten voeren, waarna je een rapport met verbeterpunten ontvangt.

Hoe meld ik me aan?

Praktijken die interesse hebben om met één van de thema’s aan de slag te gaan kunnen dit kenbaar maken door dit aan te geven via onderstaand formulier. Ook praktijken die in 2020 niet via het portaal van Zilveren Kruis aangegeven hebben dat zij in 2021 met Toekomstbestendige Huisartsenzorg aan de slag willen gaan, kunnen zich nog aanmelden.
RegiozorgNU neemt contact op met de praktijken die zich aangemeld hebben en we plannen een afspraak om te verkennen welke ideeën er zijn en om de vervolgstappen af te stemmen. Vanuit RegiozorgNU worden projectformats beschikbaar gesteld, waarbinnen jullie je ideeën verder uit kunnen werken tot een projectplan. Ook tijdens de uitvoering kan RegiozorgNU ondersteuning bieden.

Twijfel je nog over deelname aan Toekomstbestendige Huisartsenzorg?

Neem dan contact op met Eva Baas, e.baas@regiozorgnu.nl of Tesse Zwijnenburg, t.zwijnenburg@regiozorgnu.nl, wij denken graag met jullie mee over de mogelijkheden.

Aanmeldingsformulier

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Therapieland vernieuwd

14 juni 2021

De omgeving van Therapieland voor GGZ wordt binnenkort vernieuwd. Op maandag 5 juli is het nieuwe platform beschikbaar voor alle huisartsen, POH’s en specialisten. Je hoeft zelf niets te doen om…

Lees verder

Gewonnen lunches OPEN

31 mei 2021

Twee praktijklocaties wonnen een feestelijke lunch tijdens de OPEN regiobijeenkomst op 11 mei. De praktijk met de snelste stijging van het online inzage percentage: Huisartsenpraktijk Dool in Montfoort en de…

Lees verder

Regioplan – Samen op koers!

20 mei 2021

Komende periode gaat RegiozorgNU aan de slag met het Regioplan 2022-2024, welke de werktitel ‘Samen op koers!’ heeft gekregen. Het Regioplan geeft richting aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar…

Lees verder

Meer nieuwsberichten