MDO nu inzetbaar voor alle chronische ketenzorg

Met de overgang naar VIPLive komen er nieuwe samenwerkingsvragen. Hoe ontvang ik het liefst een terugrapportage van een ketenpartner? Wat is fijn om mee te sturen met een verwijzing. Hoe zorgen we dat verwijsgegevens regelmatig ververst worden in VIPLive? Hoe ziet de VIP omgeving van de samenwerkingspartner eruit, hoe komen berichten en alerts wederzijds aan en hoe sluit dit goed aan bij de werkprocessen? 

Werkafspraken

Daarom is het goed dat het MDO, wat vanuit RegiozorgNU gefaciliteerd wordt, in te kunnen richten voor alle ketens. Voorheen was dit erop gericht om af te stemmen over ketenzorg COPD. Nu is deze mogelijkheid ook beschikbaar voor de andere ketens (VRM en DM).  In dit geval kunnen (zodra dit weer kan) specifiek die ketenpartners betrokken worden waarmee binnen VIPlive samengewerkt wordt. Op deze manier kunnen werkafspraken gemaakt worden en kan er goed samengewerkt worden binnen VIPLive.

Geïntegreerde zorg

In een proef bij een aantal pilotpraktijken is gebleken dat ook voor de keten DM en VRM structurele afstemming binnen het multidisciplinair team nuttig is en praktijkteams tot zinvolle werkafspraken en waardevolle uitwisseling komen. Zorg voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen kan op deze manier multidisciplinair besproken en op elkaar afgestemd worden.
Ketenteams kunnen daarom, wanneer de coronamaatregelen dit weer toelaten, het wellicht al bekende MDO inzetten voor een MDO chronische zorg. Hiervoor zijn de voorwaarden aangepast. Wil je als praktijk ook gebruik maken van deze regeling? Bekijk de voorwaarden in dit declaratieformulier

Meer informatie

Heb je vragen over het MDO of de declaratie? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten