Pilot extra functionaliteiten VIPLive

In het NUbericht van maart heb je kunnen lezen dat we graag deze maand willen starten met de implementatie van een aantal extra functionaliteiten binnen VIPLive (de NIS module). Inmiddels hebben we begrepen dat er nog behoorlijk wat vragen zijn in de regio. We stellen daarom voor om eerst iets uitgebreider te verkennen of de extra functionaliteiten van toegevoegde waarde zijn voor onze regio. 

Pilot

We starten met vijf praktijken met een pilot om deze extra functionaliteiten uitgebreid te testen. Tussentijds evalueren we met elkaar en geeft RegiozorgNU geregeld een terugkoppeling aan de achterban. Aan het einde van de pilot, in het 4e kwartaal van 2021, wordt een besluit genomen of we dit vanaf 2022 doorzetten voor de hele regio. 

Eindevaluatie

Gezien het NIS contract voor de gehele regio afgesloten moet worden (en niet op praktijkniveau) is het van belang dat we hier als regio een keuze in maken. Aan het einde van de pilot wordt in de ALV een besluit genomen over het vervolg. RegiozorgNU stelt op basis van de input van de pilot praktijken een eindevaluatie op, waarin de toegevoegde waarde van deze module uiteengezet wordt. De eindevaluatie wordt aangeboden aan de ALV en de ALV kan vervolgens besluiten of dit iets is dat we in de hele regio in willen zetten. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwe VIPLive functionaliteiten? Neem dan contact op met Eva Baas, e.baas@regiozorgnu.nl of Tesse Zwijnenburg, t.zwijnenburg@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten