Werkwijze IBS beoordelingen per 1 april 2021

Met ingang van 1 april 2021 gaan Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) de IBS-beoordelingen in het werkgebied van Altrecht doen tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). In de ANW uren en op erkende feestdagen blijft een psychiater van Altrecht de IBS-beoordelingen doen.
 
In het document Informatie voor verwijzers IBS-beoordeling – werkgebied Altrecht is informatie opgenomen over de nieuwe werkwijze, de doelgroep IBS-beoordeling en de werkwijze voor de verwijzer, lees huisarts. De basis blijft dat een PG-cliënt met acuut gevaar en verzet bij het ZCC aangemeld kan worden. Het ZCC triageert en verwijst tijdens kantoortijden door naar de betreffende specialist ouderengeneeskunde voor beoordeling. Het verzoek aan de huisarts is om de casemanager (of wijkverpleegkundige) indien die betrokken is bij de cliënt te waarschuwen. 
Buiten openingstijden van het ZCC kan de PG-cliënt met acuut gevaar en verzet aangemeld worden bij de GGZ-crisisdienst.
 
Behalve de IBS-beoordeling door de SO tijdens kantooruren, zijn ook afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van een SO voor consult en het borgen dat er in beginsel altijd een IBS-bed beschikbaar is in het Altrecht werkgebied (Careyn). Een en ander is weergegeven in het Routeschema.
 
De aanmelding voor een Rechterlijke Machtiging (RM) blijft ongewijzigd.
 
NB – Ook in de regio’s van GGZ Centraal en Pro Persona (grofweg Eemland en Zuidoost Utrecht) zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van een SO voor consult door de psychiater en de beschikbaarheid van IBS-bedden. In deze regio’s blijven GGZ Centraal en Pro Persona echter de IBS-beoordelingen doen en wijzigt er niets in de werkwijze voor huisartsen.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten