Werkwijze IBS beoordelingen per 1 april 2021

Met ingang van 1 april 2021 gaan Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) de IBS-beoordelingen in het werkgebied van Altrecht doen tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). In de ANW uren en op erkende feestdagen blijft een psychiater van Altrecht de IBS-beoordelingen doen.
 
In het document Informatie voor verwijzers IBS-beoordeling – werkgebied Altrecht is informatie opgenomen over de nieuwe werkwijze, de doelgroep IBS-beoordeling en de werkwijze voor de verwijzer, lees huisarts. De basis blijft dat een PG-cliënt met acuut gevaar en verzet bij het ZCC aangemeld kan worden. Het ZCC triageert en verwijst tijdens kantoortijden door naar de betreffende specialist ouderengeneeskunde voor beoordeling. Het verzoek aan de huisarts is om de casemanager (of wijkverpleegkundige) indien die betrokken is bij de cliënt te waarschuwen. 
Buiten openingstijden van het ZCC kan de PG-cliënt met acuut gevaar en verzet aangemeld worden bij de GGZ-crisisdienst.
 
Behalve de IBS-beoordeling door de SO tijdens kantooruren, zijn ook afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van een SO voor consult en het borgen dat er in beginsel altijd een IBS-bed beschikbaar is in het Altrecht werkgebied (Careyn). Een en ander is weergegeven in het Routeschema.
 
De aanmelding voor een Rechterlijke Machtiging (RM) blijft ongewijzigd.
 
NB – Ook in de regio’s van GGZ Centraal en Pro Persona (grofweg Eemland en Zuidoost Utrecht) zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van een SO voor consult door de psychiater en de beschikbaarheid van IBS-bedden. In deze regio’s blijven GGZ Centraal en Pro Persona echter de IBS-beoordelingen doen en wijzigt er niets in de werkwijze voor huisartsen.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Therapieland vernieuwd

14 juni 2021

De omgeving van Therapieland voor GGZ wordt binnenkort vernieuwd. Op maandag 5 juli is het nieuwe platform beschikbaar voor alle huisartsen, POH’s en specialisten. Je hoeft zelf niets te doen om…

Lees verder

Gewonnen lunches OPEN

31 mei 2021

Twee praktijklocaties wonnen een feestelijke lunch tijdens de OPEN regiobijeenkomst op 11 mei. De praktijk met de snelste stijging van het online inzage percentage: Huisartsenpraktijk Dool in Montfoort en de…

Lees verder

Regioplan – Samen op koers!

20 mei 2021

Komende periode gaat RegiozorgNU aan de slag met het Regioplan 2022-2024, welke de werktitel ‘Samen op koers!’ heeft gekregen. Het Regioplan geeft richting aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar…

Lees verder

Meer nieuwsberichten