Regioplan – Samen op koers!

Komende periode gaat RegiozorgNU aan de slag met het Regioplan 2022-2024, welke de werktitel ‘Samen op koers!’ heeft gekregen. Het Regioplan geeft richting aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar we in de eerstelijnszorg in Noordwest-Utrecht voor (komen te) staan. Het doel is om in onze regio gezamenlijk met alle eerstelijns zorgverleners, samenwerkingsverbanden en andere betrokkenen (zoals het ziekenhuis, VVT, gemeente en zorgverzekeraars) toe te werken naar duurzame meerjarenafspraken. Zorg op lange termijn moet ook op lange termijn geleverd kunnen worden. Het regioplan dient daarom ook als basis om in het najaar tweejarige contractafspraken te maken met Zilveren Kruis voor 2022 en 2023.

Regioplan van ons allemaal

We zijn erg blij met de grote opkomst tijdens de strategiedag op 22 april en tijdens de terugkomavond op 17 mei. De input die we hier hebben opgehaald, wordt gebruikt om de koers te bepalen in het Regioplan. Gedurende het proces gaan we nog regelmatig gebruik maken van diverse klankbordgroepen om te toetsen of we op de goede weg zitten. Bij deze klankbordgroepen kun je denken aan ZorgNU, NUGezond, de lokale samenwerkingsverbanden, kaderartsen, werkgroepen en wie verder nog een bijdrage wil leveren. Op deze manier wordt het Regioplan van ons allemaal.

Jouw mening is belangrijk

Wil je een actieve bijdrage aan leveren of meer weten? Neem dan contact met ons op via samenopkoers@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten