Regioplan – Samen op koers!

Komende periode gaat RegiozorgNU aan de slag met het Regioplan 2022-2024, welke de werktitel ‘Samen op koers!’ heeft gekregen. Het Regioplan geeft richting aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar we in de eerstelijnszorg in Noordwest-Utrecht voor (komen te) staan. Het doel is om in onze regio gezamenlijk met alle eerstelijns zorgverleners, samenwerkingsverbanden en andere betrokkenen (zoals het ziekenhuis, VVT, gemeente en zorgverzekeraars) toe te werken naar duurzame meerjarenafspraken. Zorg op lange termijn moet ook op lange termijn geleverd kunnen worden. Het regioplan dient daarom ook als basis om in het najaar tweejarige contractafspraken te maken met Zilveren Kruis voor 2022 en 2023.

Regioplan van ons allemaal

We zijn erg blij met de grote opkomst tijdens de strategiedag op 22 april en tijdens de terugkomavond op 17 mei. De input die we hier hebben opgehaald, wordt gebruikt om de koers te bepalen in het Regioplan. Gedurende het proces gaan we nog regelmatig gebruik maken van diverse klankbordgroepen om te toetsen of we op de goede weg zitten. Bij deze klankbordgroepen kun je denken aan ZorgNU, NUGezond, de lokale samenwerkingsverbanden, kaderartsen, werkgroepen en wie verder nog een bijdrage wil leveren. Op deze manier wordt het Regioplan van ons allemaal.

Jouw mening is belangrijk

Wil je een actieve bijdrage aan leveren of meer weten? Neem dan contact met ons op via samenopkoers@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten