Aangescherpte eisen Stoppen-met-roken register

Zoals je waarschijnlijk al hebt vernomen, verandert er veel in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Dit in het kader van een belangrijke professionalisering van het beroep rookstopcoach. Per 1 januari 2022 worden de minimale vereisten voor registratie verscherpt. In deze notitie vind je de aangescherpte eisen.

Overgangsregeling

 Reeds ingeschreven rookstopcoaches (2021 of eerder) krijgen via een overgangsregeling drie jaar de gelegenheid om zich bij te scholen conform de nieuwe vereisten. Coaches die zich per 2022 registreren dienen direct bij inschrijving te voldoen aan het aangescherpte competentieprofiel. Om dit mogelijk te maken dienen bestaande, geregistreerde stoppen-met-roken scholingen waar nodig tijdig aangepast of uitgebreid te worden.

Scholingsaanbod 2022

We streven ernaar om deze aangepaste scholingen voor het onderhouden van kennis vanaf 2022 op te nemen in het scholingsaanbod van RegiozorgNU.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten