PGO veldtest met patiënten

Het ophalen van gegevens in de PGO zal in het begin nog niet vlekkeloos verlopen. Daarom organiseren we de komende maanden veldtesten met patiënten en Curavista om de kinderziektes op te sporen en eruit te halen. Op landelijk niveau wordt ook getest met verschillende PGO’s en HIS/DVZA combinaties. De eerste veldtesten met testdossiers zijn inmiddels uitgevoerd. Deze maand wordt gestart met een veldtest met patiënten. 

Veldtest met testdossier

De Eerstelijns centra Maarssenbroek en Huisartsenpraktijk Link namen in juni deel aan de eerste veldtest van PGO Gezondheidsmeter met respectievelijk Medicom en Omnihis via de DVZA’s HINQ en LSP+. In het HIS was een test- dossier opgenomen met voldoende aandoeningen om de functionaliteiten van het PGO goed te kunnen testen. Hoewel een aantal gegevens goed over de lijn kwamen waren er toch wat hick ups waarmee CuraVista aan de slag is gegaan. Inmiddels komt de episodenlijst bij beide HISsen goed over de lijn en ook alle E- en P-regels en labwaarden zijn inzichtelijk. Dit betekent dat we klaar zijn voor de patiënten-test.

Veldtest met patiënten

In september nemen drie patiënten uit dezelfde praktijken de proef op de som. Onder leiding van een OPEN-praktijkconsulent wordt ophalen van gegevens in het echt uitgeprobeerd. Lukt het om de gegevens van de twee verschillende HISsen in te zien in de PGO van de patiënt? Welke moeilijkheden ervaart de patiënt bij het ophalen van de gegevens? Worden de rubrieken logisch en helder weergegeven? En welke meerwaarde ervaart de patiënt? Alle bevindingen in het testproces worden door MedMij meegenomen in de verbetering van de online inzage via de PGO.

Meer informatie

Wil je meer weten over de veldtesten? Neem dan contact op met de OPEN projectleider, Angelien Borgdorff, via info@angelienborgdorff.nl of Marian Verkerk, kwaliteitsmanager RegiozorgNU, via m.verkerk@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten