NUdigitaal

Programma versnelling digitalisering huisartsenzorg

Afgelopen zomer hebben we bij Zilveren Kruis gelden aangevraagd voor de versnelling van de digitalisering huisartsenzorg. Deze aanvraag is met de werkgroep ICT opgesteld en goedgekeurd! Uiteraard zijn we daar erg blij mee. Concreet betekent het dat we met deze financiële bijdrage tot eind 2023 een aantal projecten gaan realiseren. Bijvoorbeeld het verkennen van de wenselijkheid en noodzaak van één HIS in de regio; de optimalisatie van het systeem voor keten/netwerkzorg en het voorbereiden van het datamanagementproject.

Onderverdeling projecten

De projecten hebben we onderverdeeld in drie clusters, namelijk:

  • Het verder verbeteren van de digitale regionale infrastructuur voor samenwerking en zorg op afstand.
  • Realisatie van een professionele BI-omgeving die op praktijk-, wijk- en regionaal niveau analyses biedt ten behoeve van de juiste zorg op de juiste plek en samenwerking met netwerkpartners.
  • Diverse (pilot) projecten op het gebied van zorginnovatie zoals (verdere) toepassing van tele-monitoring en diverse vormen van zelftriage, zelfmanagement en eigen regie voor de patiënt. Inzet van een PGO t.b.v. preventie en leefstijlondersteuning hoort hier ook bij. Dit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met lokale welzijnsorganisaties en gemeente.

Klankbordgroep en stuurgroep ICT

In augustus is de opzet en bemensing van het programma en de verschillende deelprojecten uitgewerkt. Als onderdeel hiervan wordt onder meer een klankbordgroep geformeerd waarin alle HAGRO’s vertegenwoordigd zijn. Samen met deze klankbordgroep wordt het programma verder vorm gegeven. Een stuurgroep ziet er op toe dat de doelstellingen van het programma worden gerealiseerd binnen de afgesproken kaders. Deze groepen komen binnenkort voor het eerst bijeen.

Prioriteiten

Qua projecten ligt de eerste prioriteit bij het verkennen van de mogelijke realisatie van één HIS in de regio; de optimalisatie van het systeem voor keten/netwerkzorg (in nauwe samenwerking met Eva Baas en Tesse Zwijnenburg) en het voorbereiden van het datamanagementproject.

Meer informatie

Voor de eerste fase van het programma (tot medio 2022) is Doike Zweers aangesteld als programmamanager. Heb je vragen over dit programma? Neem dan contact met haar op via d.zweers@regiozorgnu.nl.

Eerstelijns CMIO (Chief Medical Information Officer) gezocht

Onderdeel van het programma versnelling digitalisering is het aanstellen van een Chief Medical Information Officer (CMIO). Ben jij een (bij voorkeur) praktiserend huisarts in het verzorgingsgebied van RegiozorgNU en wil je de visie op ICT binnen RegiozorgNU mede vorm geven? Dan zoeken wij jou. Als CMIO ben je lid van de stuurgroep versnelling digitalisering. Deze functie kost je ongeveer  twee à vier uur per week. Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover. Heb je interesse of weet je iemand die geschikt is? Bekijk dan de profielschets en neem contact op met Sam Siemssen via s.siemssen@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: NUdigitaal

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten