Contractering programma’s en modules RegiozorgNU

Na overleg met Zilveren Kruis is er helderheid over het tarief voor CVRM en de mogelijkheden voor de module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare ouderen’. Daarnaast contracteren we zoals gebruikelijk ook de overige ketenzorgprogramma’s.

Tarief CVRM
In 2022 contracteren we CVRM conform de nieuwe standaarden, dus voor CVRM – HartVaatZiekten patiënten (CVRM-HVZ) en patiënten met een Verhoogd Vasculair risico (CVRM-VVR). We maken afspraken voor één tarief voor beide patiëntgroepen (HVZ en VRM). Zilveren Kruis heeft een tarief van € 110,- voorgesteld. Dit is weliswaar lager dan het huidige CVRM-tarief, maar door het grotere aantal patiënten valt de totale vergoeding per praktijk fors hoger uit. De tijdsbesteding van de POH voor de CVRM-VVR-patiënten is minder dan voor de CVRM-HVZ-patiënten. Ook kan een doktersassistente die voldoet aan kwaliteitscriteria een deel van de werkzaamheden doen. De nieuwe populatie kan druppelsgewijs in behandeling genomen worden gedurende het eerste jaar.

Module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen
Zilveren Kruis biedt de mogelijkheid om tot 2024 de module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen’ te contracteren door de regio of per huisartsenpraktijk. Vanaf 2024 vindt de contractering op regionaal niveau plaats. Het tarief bij regionale contractering of contractering op praktijkniveau is gelijk.

RegiozorgNU gaat de praktijken ondersteunen met ICT (protocollen in je HIS, licentie, ondersteuning en stimuleren van VIP-samenwerken, dashboard in VIP), de inrichting van het programma in je praktijk, scholing, regionale samenwerkingsafspraken etc. Wij zien daarbij twee scenario’s:

1. We sluiten een regionaal contract af. RegiozorgNU ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het inrichten en uitvoeren van het programma. We gebruiken een stukje van het tarief voor deze ‘overheadkosten’.

2. De huisartsenpraktijken contracteren de module zelf. RegiozorgNU ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het inrichten en uitvoeren van het programma, toewerkend naar een regionale contractering in 2024. De huisartsenpraktijken betalen een bijdrage voor deze ondersteuning.

Op korte termijn komen wij met een concreet voorstel. In de algemene ledenvergadering van ZorgNU op 30 november wordt dit voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de huisartsen.

VGZ en Zorg en Zekerheid
Voor zover het er nu naar uitziet, zullen de huisartsen in Woerden overstappen van VGZ naar Zilveren Kruis. Bovenstaande informatie geldt dan ook voor hen. Zorg en Zekerheid volgt Zilveren Kruis voor ketenzorg en O&I. We zijn in gesprek met Zorg en Zekerheid over speciale modules, zoals ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen’ en ICT. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we de praktijken die dit betreft.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten