Contractering programma’s en modules RegiozorgNU

Na overleg met Zilveren Kruis is er helderheid over het tarief voor CVRM en de mogelijkheden voor de module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare ouderen’. Daarnaast contracteren we zoals gebruikelijk ook de overige ketenzorgprogramma’s.

Tarief CVRM
In 2022 contracteren we CVRM conform de nieuwe standaarden, dus voor CVRM – HartVaatZiekten patiënten (CVRM-HVZ) en patiënten met een Verhoogd Vasculair risico (CVRM-VVR). We maken afspraken voor één tarief voor beide patiëntgroepen (HVZ en VRM). Zilveren Kruis heeft een tarief van € 110,- voorgesteld. Dit is weliswaar lager dan het huidige CVRM-tarief, maar door het grotere aantal patiënten valt de totale vergoeding per praktijk fors hoger uit. De tijdsbesteding van de POH voor de CVRM-VVR-patiënten is minder dan voor de CVRM-HVZ-patiënten. Ook kan een doktersassistente die voldoet aan kwaliteitscriteria een deel van de werkzaamheden doen. De nieuwe populatie kan druppelsgewijs in behandeling genomen worden gedurende het eerste jaar.

Module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen
Zilveren Kruis biedt de mogelijkheid om tot 2024 de module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen’ te contracteren door de regio of per huisartsenpraktijk. Vanaf 2024 vindt de contractering op regionaal niveau plaats. Het tarief bij regionale contractering of contractering op praktijkniveau is gelijk.

RegiozorgNU gaat de praktijken ondersteunen met ICT (protocollen in je HIS, licentie, ondersteuning en stimuleren van VIP-samenwerken, dashboard in VIP), de inrichting van het programma in je praktijk, scholing, regionale samenwerkingsafspraken etc. Wij zien daarbij twee scenario’s:

1. We sluiten een regionaal contract af. RegiozorgNU ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het inrichten en uitvoeren van het programma. We gebruiken een stukje van het tarief voor deze ‘overheadkosten’.

2. De huisartsenpraktijken contracteren de module zelf. RegiozorgNU ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het inrichten en uitvoeren van het programma, toewerkend naar een regionale contractering in 2024. De huisartsenpraktijken betalen een bijdrage voor deze ondersteuning.

Op korte termijn komen wij met een concreet voorstel. In de algemene ledenvergadering van ZorgNU op 30 november wordt dit voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de huisartsen.

VGZ en Zorg en Zekerheid
Voor zover het er nu naar uitziet, zullen de huisartsen in Woerden overstappen van VGZ naar Zilveren Kruis. Bovenstaande informatie geldt dan ook voor hen. Zorg en Zekerheid volgt Zilveren Kruis voor ketenzorg en O&I. We zijn in gesprek met Zorg en Zekerheid over speciale modules, zoals ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen’ en ICT. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we de praktijken die dit betreft.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten