Spiegelbijeenkomst – een warm weerzien

Op 26 oktober ontmoetten huisartsen, POH’s en ketenpartners uit de regio elkaar tijdens de jaarlijks terugkerende spiegelbijeenkomst. We bekeken de highlights van de ketens DM, COPD en VRM, zoomden in op de VIPLive-samenwerking en gingen aan de slag met geïntegreerd werken.

Geïntegreerde zorg is het deel van de behandeling die alle ketens met elkaar gemeen hebben. Denk hierbij aan het stimuleren van zelfmanagement, leefstijl, welzijn en stoppen met roken. Samen met diëtiste Berry van Kats en Nelleke en Guido van VIPLive zoomden we in op de VIPLive-samenwerking en het ketendashboard met de nieuwe indicatoren en rapportages.

Aan de slag met geïntegreerd werken

Kaderarts Bertien Hart nam ons mee in het geïntegreerde ketenprotocol, ontwikkeld door LRJG in Medicom. Er werd enthousiast gereageerd op het voorstel dit ook het volgend jaar bij de andere hissen beschikbaar te maken. Kaderarts Diana Rietdijk maakte het geïntegreerd werken concreet met de NDF-gesprekstool. Deze tool is voor alle ketens te gebruiken. Kaderarts COPD Roel Wennekes vatte de aandoeningspecifieke wijziging in de nieuwe COPD-richtlijn samen.
Sinds vorig jaar zijn de multidisciplinaire overleggen ook in te zetten voor de ketens DM en CVRM. Klik hier voor het verslagformat en het nieuwe vergoedingsformat. Ook was er gelegenheid om werkafspraken te maken over samenwerken in VIPLive.

Oefenen

In oefensessies kregen de deelnemers de gelegenheid om aan de hand van casuïstiek te oefenen met geïntegreerd multidisciplinaire overleg. Deelnemers reageerden enthousiast: “Door het MDO krijgen wij de kans de patiënt in zijn geheel te zien, centraal te stellen en als vertrekpunt te beschouwen. Het was goed om dit samen te bespreken.”

Voorstelling de sTOPPERS

Stoppen met roken?

De avond werd afgesloten met een spetterend optreden van de sTOPPERS. Een humoristische en confronterende theatershow waarin rokers en mee-rokers werden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen met roken’ heet. De aanwezigen werden aan het denken gezet over hoe je stoppen met roken bespreekbaar kunt maken in je praktijk.

Heb je de bijeenkomst gemist? Bekijk dan de diapresentatie (pdf).

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten